Política de compres i devolucions d’Òmnium Cultural

Abans de fer qualsevol gestió dins la botiga virtual d’Òmnium Cultural, recomanem llegir atentament el punt de termes generals pel que faci referència al vostre cas en concret. Per qualsevol dubte o suggeriment, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a [email protected]

Canvis o devolucions:

  • Anul·lació d'una comanda en curs
  • Devolució de productes    
  • Canvi de productes
  • Canvi de productes per error d’Òmnium Cultural o per danys en el producte

Termes generals

       Es poden canviar o retornar tots els productes de la botiga virtual d’Òmnium Cultural dins el termini de 15 dies posteriors a la recepció de la comanda.

       Els productes s'han de retornar en perfecte estat i no s'acceptarà cap producte que contingui senyals d’haver estat utilitzat.

       Els productes s'han d'enviar per correu convencional i a ser possible amb l'embalatge original o amb un altre que també garanteixi la seguretat dels productes.

       Les despeses d'enviament fins a les nostres instal·lacions les haurà de fer efectives el comprador i si el cas específic ho permet, s'abonaran. No s'acceptarà cap paquet que arribi amb la modalitat de contra reembossament.

       Els diners referents a una devolució seran retornats principalment per mitjà de transferència bancària al compte corrent enviat a través de correu electrònic a [email protected]

       El termini de devolució de l'import serà tan breu com sigui possible i no sobrepassarà mai els 15 dies.

Anul·lació d'una comanda en curs

       Es podrà anul·lar una comanda en curs sempre i quan no s'hagi efectuat l'enviament. En aquest cas el tractament serà com el d'una devolució de producte.

       Per anul·lar una comanda en curs, s'haurà d'enviar un correu electrònic a [email protected] o bé trucar al telèfon +34  93 685 97 03.

       En cas d'haver pagat la comanda, els diners seran retornats en la seva totalitat en el termini més breu possible per mitjà de transferència bancària al compte corrent enviat a través de correu electrònic a [email protected]

 

Devolució de productes o d'una comanda

       Un cop comprovat que tot sigui correcte, es retornarà l'import referent als productes retornats o al de la comanda retornada. Com es preveu a la llei, queda exclòs l'import referent a les despeses d'enviament.

Canvi de productes

       Es faran els canvis que s'hagin sol·licitat i, si s'escau, es retornarà o es cobrarà la diferència que hi hagi de preu.

       Les despeses d'enviament referents a l'últim trajecte de la botiga al comprador, aniran a càrrec d’Òmnium Cultural.

Canvi de productes per error d’Òmnium Cultural o per danys en el producte:

       Es faran tots els canvis de producte necessaris per corregir l'error.

       Es canviaran tots els productes que continguin errors de fabricació o que hagin patit danys durant el transport.

       No es canviarà en cap cas un producte que hagi patit danys per un mal ús per part del comprador.

       Un cop comprovat que tot sigui correcte, s'abonarà l'import referent a les despeses d'enviament del trajecte del comprador a la botiga.

       Les despeses d'enviament referents a l'últim trajecte de la botiga al comprador, aniran a càrrec d’Òmnium Cultural.