Assemblea general

Òmnium convoca L'Assemblea General

Assemblea de socis es presentarà el pla de treball i el pressupost del proper exercici. També s’informarà sobre altes i baixes a la Junta Directiva i, tal com preveuen els estatuts, es presentarà una proposta de modificació estatutària de caràcter tècnic. Un cop més, Òmnium celebrarà l’Assemblea de forma telemàtica degut a la situació sanitària actual. 

Convocatòria Assemblea General

Divendres, 22 de gener de 2021

19 h en segona convocatòria (18.30 h primera convocatòria)

A conseqüència de la pandèmia sanitària a escala mundial d’aquests darrers mesos, Òmnium ha decidit de manera extraordinària celebrar aquesta Assemblea de forma telemàtica.

Ordre del dia Assemblea General ORDINÀRIA

1.- Benvinguda i salutació de Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural
2.- Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 10 de juliol de 2020
3.- Informacions d’altes i baixes de membres de la Junta Directiva
4.- Breu memòria d’activitats del 2020 i presentació i aprovació, si s’escau, del Pla de treball 2021
5.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2021

Ordre del dia Assemblea General extraÒRDINÀRIA

1.- Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels articles 2, 4, 14, 23 i 27 dels Estatuts de l’Associació Òmnium Cultural.
2.- Torn Obert de Paraules
3.- Cloenda a càrrec de Marcel Mauri, vicepresident primer d’Òmnium Cultural.

INFORMACIÓ D'INTERÈS

Eleccions a la Junta Directiva

Les eleccions a la Junta Directiva se celebraran via votació electrònica entre el 18 de juny i el 10 de juliol.

Hi haurà eleccions a 12 dels 24 càrrecs de la Junta Directiva. Adjuntem la relació de càrrecs a cobrir per a un mandat de 4 anys (exceptuant la vocalia 6).

Vicepresidència primera

Secretaria

Vocalia 6 (2 anys)

Vocalia 10

Vocalia 11

Vocalia 12

Vocalia 13

Vocalia 14

Vocalia 15

Vocalia 16 

Vocalia 17

Vocalia 18

Sobre votacions a la Junta Directiva

Poden votar els socis i sòcies majors d’edat que estiguin al corrent de pagament en la data de la convocatòria (4 de juny). 

Comptem amb un sistema de votació electrònica, personal i intransferible. Tots els socis majors d’edat i al corrent de pagament en el moment de fer la convocatòria rebran un correu electrònic a partir del 18 de juny per exercir el seu dret a vot. Tens fins aquest divendres, 10 de juliol, a les 14 h per exercir el teu dret a vot.

Enguany, a les eleccions a la Junta Directiva d’Òmnium Cultural s’hi ha presentat una única candidatura. Aquesta és la llista: 

Marcel Mauri de los Ríos (Vicepresidència Primera)

Marina Gallés i Clarà (Secretaria)

Maria Majó Clavell (Vocalia 6)

Neus Torbisco i Casals (Vocalia 10)

Joan Vallvé i Ribera (Vocalia 11)

Joan Pujolar Cos (Vocalia 12)

Francesc Poch Sabarich (Vocalia 13)

Umair Dar (Vocalia 14)

Montse Ortiz i Moran (Vocalia 15)

Blanca de Llobet i Argemí (Vocalia 16)

Òscar Gimeno i Prats (Vocalia 17) 

Marta Garsaball i Pujol (Vocalia 18)

Assemblea general en format telemàtic

L’AGO es farà en format telemàtic. A partir del 12 de gener es posarà a disposició dels socis la documentació de l’Assemblea. 

Els socis rebran per correu electrònic un enllaç personalitzat per accedir a l’àrea de participació de l’AGO: consultar tota la documentació així com votar aquells punts de l’ordre del dia que se someten a votació. 

Acte de l’assemblea general

El divendres 10 de juliol, si escau, la Junta Directiva respondrà totes aquelles qüestions rebudes, tancarà les votacions i donarà pas a l’acte de presa de possessió de la nova Junta Directiva. Aquest acte es podrà seguir en directe pel canal de Youtube d’Òmnium. 

Necessites ajuda?

Posem en marxa el Centre d’Ajuda per resoldre qualsevol dubte sobre l’Assemblea General: