Projectes

Sambori

 El Sambori és un projecte que fomenta la creació de propostes artístiques i culturals de creació i autoria col·lectives, amb l’objectiu de fomentar l’emancipació cultural, el sentiment de pertinença comunitari i l’ús de la llengua catalana, defensant la cultura com una eina de transformació social generadora d’oportunitats educatives i en lluita contra la segregació escolar. L’objectiu és interpel·lar al conjunt d’infants i joves del país, especialment als que es troben en situació de més vulnerabilitat, incidint en centres educatius amb més complexitat i en contextos més desafavorits. Es tracta que l’alumnat trobi un canal per expressar la seva veu, creant sinergies entre els diferents membres de la comunitat educativa, però també amb altres entitats del seu entorn per crear teixit cultural de base.

Si encara teniu algun dubte, a finals de juny es faran diverses sessions informatives

 28 de juny a les 11h: Sessió informativa per a tècnics LIC
 29 de juny a les 11h: Sessió informativa per a docents

 29 de juny a les 17h: Sessió informativa lliure
 30 de juny a les 11h: Sessió informativa per a equips directius