Projectes

Sambori

QUÈ ÉS EL SAMBORI?

El Sambori és un projecte d’Òmnium cultural que consisteix a fomentar la creació de propostes artístiques i culturals de creació i autoria col·lectives a centres educatius del territori, amb l’objectiu de fomentar l’emancipació cultural, el sentiment de pertinença comunitari i l’ús de la llengua catalana, defensant la cultura com una eina de transformació social generadora d’oportunitats educatives.

Mostres Sambori: Durant el mes d’abril de 2023, les seus territorials d’Òmnium organitzaran actes festius en els quals es reconeixeran totes les creacions. Una oportunitat per celebrar i mostrar les creacions juntament amb tots els participants, les famílies i la comunitat educativa. 

Festa Sambori: La festa Sambori és un acte de reconeixement per TOTS els participants del Sambori, per posar en valor el temps i l’esforç que han dedicat a la creació de les creacions col·lectives. És l’acte de culminació del Sambori i tindrà lloc el mes de maig de 2023.

QUI POT PARTICIPAR EN EL SAMBORI?

Alumnat que cursi educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà en centres educatius del Principat, la Franja, Andorra, la Catalunya Nord o l’Alguer durant el curs 2022-2023.

COM ÉS UNA CREACIÓ SAMBORI?

Les creacions presentades podran incloure qualsevol llenguatge artístic: literatura, arts escèniques, música, audiovisual, arts plàstiques, creacions interdisciplinàries…

Les creacions hauran de ser d’autoria col·lectiva i en català. 

La temàtica és lliure, sempre que es fomentin valors per una societat activa, crítica, integradora i cívica.

Les propostes presentades podran ser fruit de projectes nous o amb trajectòria prèvia, però hauran d’estar produïdes durant el curs escolar 2022-2023. 

A l’hora de plantejar-vos la creació d’una proposta Sambori, us animem a tenir en compte la creació de sinergies, que poden ser de diferents naturaleses:

· Sinergies entre diferents aules del mateix centre.

· Sinergies entre diferents centres del territori, de lluny o de prop.

· Sinergies entre el centre i altres entitats del municipi/barri.

També podeu provar-les totes alhora!

COM PODEM PARTICIPAR-HI?

El primer pas per participar en el Sambori és omplir el formulari d’inscripció que apareix al web.

Durant el procés de creació, docents i alumnat podran comptar amb l’acompanyament d’entitats externes. Es podrà sol·licitar aquest acompanyament a través del formulari habilitat al web del Sambori.

Finalment, cada centre educatiu o conjunt de centres presentaran les seves creacions a través del formulari habilitat al web.

Sigui quina sigui la disciplina original, s’han de lliurar en format vídeo.  L’extensió màxima és de 15 minuts (1 GB) i s’enviarà en format MP4.

Les obres podran anar acompanyades de documents complementaris explicatius que recullin el procés de conceptualització, disseny i creació, que es podran presentar a través del mateix formulari del web.

El límit per a la presentació de les propostes és el dia 13 de març de 2023.

Òmnium es reserva el dret de publicar o editar els treballs. L’enviament de vídeos implica que els centres educatius tenen l’autorització per cedir les imatges dels implicats. 

QUÈ ES VALORARÀ EN LES CREACIONS?

A l’hora de valorar les propostes Sambori, es tindrà en compte que:

· Fomentin el sentiment de pertinença amb la comunitat, creant sinergies entre els diferents agents de la comunitat educativa i municipal.

· Contribueixin a crear nous imaginaris, trencant estereotips o  donant veu a col·lectius infrarepresentats.

· Emprin la cultura com a eina de transformació social cap a una societat més justa, respectuosa amb el medi i/o equitativa, mostrant un compromís pel bé col·lectiu.

· Tinguin un plantejament original i innovador en la temàtica o en el format artístic del vídeo presentat.

· Mostrin o contribueixin al vincle amb la llengua i cultura catalanes.

· Presentin el projecte i el procés de creació de manera clara i entenedora (incloent-hi els materials complementaris).

· Ofereixin les garanties tècniques mínimes d’imatge i so per ser visualitzades.

QUI VALORARÀ LES PROPOSTES SAMBORI?

El jurat Sambori està format per desenes de personalitats importants del món de la cultura, de l’educació i del món social i comunitari. D’aquesta manera, les propostes són valorades des de diferents angles.

El jurat farà una menció especial a algunes de les propostes. Aquestes mencions es faran públiques el dia de la Festa Sambori.

L’alumnat que sigui mencionat gaudirà dels següents incentius:

· La visibilització i posada en valor de la creació mencionada a càrrec d’Òmnium a través dels seus diferents canals de difusió.

· Tindrà assegurada la participació en experiències culturals exclusivament destinades als infants i joves.

· La participació potencial en projectes culturals de referència d’Òmnium Cultural, com la Nit de Santa Llúcia o els Premis VOC (Mostra de Cinema i Audiovisual en Català), entre d’altres.