Seus

Alt Penedès

Mostra de relats sobre dones de l'Alt Penedès

Gràcies a totes les persones que heu participat! Farem la presentació del recull de relats el dimarts 8 de març a 2/4 de 7 de la tarda a l’Auditori del Vinseum de Vilafranca del Penedès. Us hi esperem!

Òmnium Alt Penedès ha creat la mostra Dones Singulars amb l’objectiu de reconèixer a través d’un relat literari el valor d’aquelles dones de la nostra comarca que han dut a terme activitats veritablement rellevants, i fer-les visibles perquè han estat protagonistes de fets notables, de forma anònima i altruista, però que no han rebut el reconeixement oportú. També volem que aquesta mostra sigui una eina més per fomentar l’escriptura en la nostra llengua.

Bases:

1. OBJECTIU I FINALITAT DE LA MOSTRA

L’objectiu d’aquesta 1a mostra literària, més enllà de fomentar l’escriptura i la lectura, és reconèixer a través d’un relat literari el valor d’aquelles dones de la nostra comarca que han dut a terme activitats veritablement rellevants, i fer-les visibles perquè han estat protagonistes de fets notables, de forma anònima i altruista, però que no han rebut el reconeixement oportú.

2. PARTICIPANTS
Poden participar-hi totes les persones que ho desitgin sense límit d’edat.

3. OBRES CONCURSANTS
Els treballs han de ser escrits en català i totalment inèdits.

4. CARACTERÍSTIQUES

4.1 El tema d’aquesta mostra és: Dones singulars. El lema fa referència a aquelles dones que, pensant en el bé comú, han dedicat tota, o una part de la seva vida, a una activitat exemplar o extraordinària, sigui quotidiana o no, en qualsevol àmbit.

4.2 Els escrits s’han de presentar en format editable (doc, docx, odt), amb una extensió màxima de 10.000 caràcters (equivalent a unes 4 pàgines amb lletra Arial de cos 12 i interlineat 1’5).

4.3 Les obres han d’anar signades amb el nom real de l’autor i estar encapçalades amb un títol. Cal indicar-hi l’adreça electrònica i el telèfon de l’autor.

5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

5.1 . Els treballs es poden lliurar:
a l’adreça electrònica [email protected]
o bé al formulari que trobaràs més avall.

5.2 La data límit per a la presentació dels treballs és el 16 de gener de 2022.

6. GUARDONS
Es tracta d’una mostra col·laborativa, no competitiva, en la qual no hi ha treballs guanyadors. Els originals que l’organització consideri adients seran publicats en un recull que es presentarà durant el mes de març com a commemoració del dia de la Dona.

7. ALTRES DISPOSICIONS

7.1 Qualsevol imprevist, incidència, esdeveniment extraordinari que es produeixi durant el procés de la mostra literària serà resolt pels membres de l’organització.

7.2. Totes les persones participants en aquesta mostra literària cedeixen els drets d’imatge a Òmnium Cultural, perquè pugui fer-ne ús per a la difusió de l’acte, sense necessitat de cap autorització prèvia. Si l’organització ho creu oportú, els noms i les imatges dels participants es publicaran a la premsa, web, xarxes socials i altres mitjans de comunicació.

7.3 Òmnium Cultural es reserva el dret de revisar els originals presentats a efectes de la seva publicació.

7.4 Les persones participants autoritzen a Òmnium Cultural la publicació dels seus escrits.

7.5 L’organització es reserva el dret de modificar aquestes condicions.