Transparència

Ajuts públics

Òmnium Cultural finança la seva totalitat de les seves activitats amb fons propis.

Al darrer exercici 2019, no va rebre cap ajut públic d’ens locals per finançar activitats territorials, el 100% dels ingressos provenien de fons propis.

Al pressupost 2020, el finançament propi també és d’un 100%.

La informació detallada sobre els contractes és a l’apartat gestió: comptes auditats i pressupost anual.

Actualment no tenim cap contracte amb l’administració pública.