Transparència

Ajuts públics

Òmnium Cultural finança la major part de les seves activitats amb fons propis.

Al darrer exercici 2018, va rebre un 1% del total dels seus ingressos en ajuts públics d’ens locals per finançar activitats territorials, el 99% dels ingressos provenien de fons propis.

Al pressupost 2019, el finançament propi serà d’un 100%.

La informació detallada sobre els contractes és a l’apartat gestió: comptes auditats i pressupost anual.

Actualment no tenim cap contracte amb l’administració pública.