Omnium Cultural - Llengua Cultura País

Òmnium Cultural és una entitat amb més de 50 anys d'història al servei de la llengua, la cultura i el país.

110.462 socissocis a tot el món

Saber-ne més

Òmnium Cultural és una entitat amb més de 50 anys d'història al servei de la llengua, la cultura i el país.

110.462 socissocis a tot el món

Saber-ne més

La formació nacional de Catalunya i el fet identitari dels catalans (785-1410)

La formació nacional de Catalunya i el fet identitari dels catalans (785-1410)
Jaume Sobrequés i Callicó i Stefano M. Cingolani.
Generalitat de Catalunya
No ficció
Sinopsi: 

Este libro inicia una colección que el Centro de Historia Contemporánea de Cataluña quiere dedicar al análisis del origen de la formación de la conciencia identitaria del pueblo catalán desde los siglos de la alta edad media, que fue cuando Cataluña consiguió una unidad política y territorial diferenciada y se consolidó como un estado plenamente soberano. El libro resigue los diversos hechos identitarios -políticos, jurídicos, sentimentales, legendarios, etc.- que lo inspiran y le dan sentido, hasta inicios de este siglo XXI.

Aquest llibre enceta una col·lecció que el Centre d'Història Contemporània de Catalunya vol dedicar a l'anàlisi de l'origen de la formació de la consciència identitària del poble català des dels segles de l'alta edat mitjana, que va ser quan Catalunya va assolir una unitat política i territorial diferenciada i es va consolidar com un estat plenament sobirà. El llibre ressegueix els diversos fets identitaris -polítics, jurídics, sentimentals, llegendaris, etc.- que l'inspiren i li donen sentit, fins a l'inici d'aquest segle XXI.