Omnium Cultural - Llengua Cultura País

Òmnium Cultural és una entitat amb més de 50 anys d'història al servei de la llengua, la cultura i el país.

110.462 socissocis a tot el món

Saber-ne més

Òmnium Cultural és una entitat amb més de 50 anys d'història al servei de la llengua, la cultura i el país.

110.462 socissocis a tot el món

Saber-ne més

Resum de literartura llatina

Resum de literartura llatina
Carles Riba
Cal·ligraf
No ficció
Sinopsi: 
Aquest Resum de literatura llatina recull una part de les lliçons professades per Carles Riba —precisament les referides als autors llatins, des de Plaute fins a Aureli Símmac— a l’Escola Superior de Bibliotecàries, de 1916 a 1924. Els judicis de Riba segueixen essent, avui dia, perfectament  vàlids, sobretot perquè el que el lector té a les mans no és pas un manual d’investigació, sinó simplement un resum dels principals autors, moviments i obres de la literatura llatina, sense cap altra [finalitat, com reconeixia el mateix Riba, que “fornir la [informació .“indispensable per satisfer una primera curiositat de conjunt. 
En comparació al text publicat per Editorial Barcino l’any 1928 aquesta reedició es complementa amb una antologia de textos llatins,—en traducció catalana —en molts casos traduccions del mateix Riba amb l’objectiu que il·lustrin les paraules que dedicà Carles Riba als grans noms de les lletres llatines