Omnium Cultural - Llengua Cultura País

Òmnium Cultural és una entitat amb més de 50 anys d'història al servei de la llengua, la cultura i el país.

119.100 socissocis a tot el món

Saber-ne més

Òmnium Cultural és una entitat amb més de 50 anys d'història al servei de la llengua, la cultura i el país.

119.100 socissocis a tot el món

Saber-ne més

Observatori de la llengua catalana

Informe anual sobre la situació del català


L'Observatori de la Llengua Catalana és un projecte impulsat per Òmnium Cultural i la Plataforma per la Llengua que té per objectiu fer seguiment de la situació del català en tots els seus àmbits d'ús (mitjans de comunicació, ensenyament, comerç i empresa, oci i cultura, justícia, administracions públiques...) arreu del territori on és llengua pròpia. La principal eina de l'Observatori és l'Informe sobre la situació de la llengua catalana, un document anual elaborat per la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d'Estudis Catalans (IEC). Podeu consultar els informes dels darrers anys, aquí.Objectius_Observatori de la llengua

Objectius
  • Disposar d’una veu autoritzada que amb criteris de rigor acadèmic pugui assumir el paper de referent tècnic pel que fa a la defensa de la llengua catalana, en el marc de la legislació nacional, estatal i internacional, per tal d’orientar i donar arguments jurídics a les institucions i entitats que treballen a favor de la llengua catalana.
  • Avaluar la situació i l’evolució de l’ús social de la llengua catalana en tots els seus àmbits.
  • Elaborar i difondre un informe anual sobre la situació de la llengua catalana, tant pel que fa al seu ús social com pel que fa a l’acompliment de la legislació vigent (nacional, estatal, internacional). Aquest informe inclouria, si fos el cas, propostes de reforma i millora de la legislació vigent.
  • Fer un seguiment de l’aplicació de la Carta europea de llengües regionals o minoritàries, i presentar els corresponents informes davant el Comitè d’experts i el Consell d’Europa.
  • Fer un seguiment de les accions de denúncia o la presentació d’informes, queixes o propostes davant de les instàncies pertinents, fetes per administracions o entitats catalanes respecte a l’acompliment de les diverses legislacions, nacionals o internacionals, que fan referència a la llengua, així com l’adequació de les normatives i actuacions governamentals als tractats i convenis internacionals.
  • Assessorar, a nivell d’informe, els organismes públics i institucions que ho sol·licitin.
  • Coordinar-se amb altres organismes de característiques semblants, especialment de l’estat espanyol pel que fa a la Carta europea de llengües regionals o minoritàries.


Notícies
El degoteig constant de sentències i resolucions desfavorables a la llengua catalana, especialment en l’àmbit de l’...
L’any 2012, en el marc d’una ofensiva general contra l’estatus normatiu de la llengua catalana, les autonomies en què...
La llengua catalana avança en el camí cap a la normalitat lingüística, tot i el context polític i jurídic advers....
El debat a la xarxa
@omnium
#català
#somescola