Omnium Cultural - Llengua Cultura País

Òmnium Cultural és una entitat amb més de 50 anys d'història al servei de la llengua, la cultura i el país.

116.769 socissocis a tot el món

Saber-ne més

Òmnium Cultural és una entitat amb més de 50 anys d'història al servei de la llengua, la cultura i el país.

116.769 socissocis a tot el món

Saber-ne més

Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2015

Els nostres referents culturals

El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, instituït per Òmnium Cultural l'any 1969, és un reconeixement a la trajectòria d'una persona que "per la seva obra literària o científica, escrita en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans".


Enguany ha estat guardonat el lingüista Joan Veny i Clar.

PHLC - 2015 - Guardonat

Joan Veny i Clar

Biografia


Joan Veny i Clar, Campos (Mallorca), 22 d’agost de 1932.


Catedràtic emèrit de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Estudià en aquesta universitat i en les de Lovaina i Poitiers i es doctorà en filologia romànica. Ha fet recerca en el camp de la dialectologia, l'edició de textos i la història de la llengua i ha dedicat una atenció especial a l'etimologia. Ha publicat nombrosos articles sobre lingüística catalana, especialment sobre dialectologia, geolingüística, etimologia i contacte de llengües. Ha pres part en nombrosos congressos i és autor de llibres com Estudis de geolingüística catalana, Els parlars catalans i Introducció a la dialectologia catalana, Dialectologia filològica, Llengua i entorn natural o Petit Atles Lingüístic del Domini Català. Director, amb Lídia Pons, de l'Atles Lingüístic del Domini Català, és responsable de la part catalana de diversos programes internacionals de recerca en l'àmbit de la geolingüística. President del Consell Supervisor del Termcat, president de l'Atles Linguistique Roman (Grenoble) així com de la Comissió de l'Estàndard Oral Lèxic, i codirector de la revista Estudis Romànics.


 

L’Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC)

Joan Veny, amb Lídia Pons, dirigeix l’ALDC, un programa de recerca sobre la llengua catalana centrat en la diversitat dialectal, que té com a objectiu el tractament informàtic i la publicació del material lingüístic i etnogràfic procedent de cent noranta localitats de tot el domini lingüístic. L’any 1989, acollit per l’Institut d’Estudis Catalans, l’ALDC va començar una nova etapa de treball regular i sistemàtic. Des de 1998, publica regularment els materials elaborats, també consultables a internet. De moment han aparegut els 6 primers volums i 4 volums del Petit Atles Lingüístic del Domini Català, obra interpretativa de l’ALDC.

Web de l'Atles Lingüístic del Domini Català
                                     

Activitat acadèmica i docent


 

 • Ajudant, Professor adjunt i Catedràtic Numerari (successivament) de la Universitat de Barcelona (des de 1954).
 • Catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona (des de 2002).
 • Catedràtic numerari d’Institut Nacional d’Ensenyament Mitjà (1960-1973).
 • Professor de “Sintaxis” i “Español coloquial” en el Programa de la Universitat de Califòrnia (EUA) a la Universitat de Barcelona (1971-1991).
 • Membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (des de 1978).
 • President de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (1994-2000).
 • President de l’Atlas Linguistique Roman (Grenoble) (des de 1999).
 • President del Consell Supervisor del Termcat (1990-1993 i 2002-2014).
 • Director (amb Antoni M. Badia) de la revista Estudis Romànics (2002-2014).
 • També ha realitzat centenars d’artícles i contribucions sobre dialectologia, geolingüística, etimologia i contacte de llengües; ha dirigit 18 tesis doctorals; i ha participat com a ponent en més de 70 congressos.
 

Publicacions


 • “Paralelismos léxicos en los dialectos catalanes”, dins: Revista de Filología Española 42, 1958-1959, 91-149 (amb set mapes); 43, 1960, 117-202 (amb deu mapes.)
 • “Regiment de preservació de pestilència” de Jacme d’Agramont (s. XIV). Introducció, transcripció i estudi lingüístic . Tarragona: Diputació 1971.
 • Estudis de geolingüística catalana. Barcelona: Edicions 62 1978 (amb vint-i-sis mapes; 2ª ed., 1984.)
 • Els parlars. Barcelona: Dopesa 1978. (Conèixer Catalunya.) (2ª ed., Els parlars. Síntesi de dialectologia catalana , Barcelona: Dopesa 1980.)
 • Els parlars catalans. Síntesi de dialectologia. Palma: Moll 1982. (3a ed., corregida i augmentada)
 • Introducció a la dialectologia catalana. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana 1986. (Biblioteca Universitària 4.)
 • Mots d’ahir i mots d’avui. Barcelona: Empúries 1991. (Biblioteca Universal Empúries 51.)
 • Dialectologia filològica. Transfusió lèxica. Llengua escrita i dialectalismes. Barcelona: Curial / Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1993. (Textos i Estudis de Cultura Catalana 33.)
 • Onomàstica i dialectologia . Montserrat: Publicacions Abadia de Montserrat 1996. (Biblioteca Serra d’Or 166.)
 • Atles Lingüístic del Domini Català. Etnotextos del català oriental, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Biblioteca de Dialectologia i Sociolingüística, V, 1998. Obra acompanyada d’una casset amb 31 etnotextos enregistrats. (En col•laboració amb Lídia Pons)
 • Atles Lingüístic del Domini Català. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. En curs, 6 volums publicats (2001-2013). (En col•laboració amb Lídia Pons)
  • Volum I (2001): Introducció. 1. El cos humà. Malalties.
  • Volum II (2003): 2 El vestit. 3 La casa i ocupacions domèstiques.
  • Volum III (2006): 4 La família: cicles de la vida. 5 Món espiritual: l’Església. Festes religioses. Creences. 6 Jocs. 7 Temps cronològic. Meteorologia. 8 Topografia
  • Volum IV (2008): 9 El camp i els cultius
  • Volum V (2010): 10. Indústries relacionades amb l’agricultura. 11. Els vegetals
  • Volum VI (2012): 12. Vida pastoral. 13. Els animals domèstics
 • Dialectologia Catalana, Barcelona, 2002, Universitat Oberta de Catalunya. (En col•laboració amb Mar Massanell)
 • “Escriptura i oralitat a Mallorca”, Mallorca, 2003: Moll.
 • Tradició, traducció i interferència en el diccionari mallorquí (1840) de Pere Antoni Figuera, Palma: Consell de Mallorca, 2006.
 • Escrits lingüístics mallorquins, Mallorca: Moll, 2007, 274 pàgs.
 • “La varietat valenciana: identitat i projecció exterior”, discurs del Dr. Joan Veny i Clar en el solemne acte de la seva investidura com a doctor Honoris Causa, Universitat de València, València, 25 d’abril de 2008.
 • Per una història diatòpica de la llengua catalana, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009.
 • Estudis lingüístics valencians, ed. d’Emili Casanova i Antoni Ferrando, Universitat de València, 2009. [Col•lecció Honoris Causa].
 • “Scripta” eivissenca, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2009. (En col•laboració amb Àngels Massip)
 • “Carte de] moineau”, in Atlas Linguistique Roman (ALiR), Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 2009. (En col•laboració amb José E. Gargallo)
 • Scripta menorquina, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2011. (En col•laboració amb Àngels Massip)
 • De geolingüística i etimologia romàniques, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2012 [Col•lecció Homenatges/40].
 • De call vermell. Escrit campaners, Campos, Ajuntament, 2013.
 • Scripta mallorquina, 2 vols., Barcelona, IEC, 2013. Biblioteca de Dialectologia i Sociolingüística, XIX. (En col•laboració amb Àngels Massip).
 • Petit Atles Lingüístic del Domini Català, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. 4 volums publicats, 2008-2013.
 • Epistolari de Maria-Antònia Salvà a Miquel Roig: mestratge i amistat, Campos. Ajuntament de Campos, 2014.
 • Noms catalans de plantes. Recull de fitonímia catalana, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura - Termcat, 2014. (En col•laboració amb Joan Vallès (dir.), Josep Vigo, M. Àngels Bonet, M. Antònia Julià i Joan C.arles Villalonga). 


Projectes d'investigació


 
 • Atles Lingüístic del Domini Català (Universitat de Barcelona / Institut d’Estudis Catalans)
 • Atlas Linguistique Roman (Universitat Stendhal de Grenoble).
 • Atlas Linguistique des Côtes de l’Arc Nord-occidental de la Méditerranée (Monaco).
 • Variació i canvi lingüístic. Scripta i projecció dialectal; Diatopia i canvi lingüístic. Scripta i variació dialectal. (Universitat de Barcelona).
 • Col•laboració en la part catalana del Lessico Etimologico Italiano, dirigit per Max Pfister i Wolfgang Schweickard.
Premis i reconeixements


 
 • Premi “Sanchis Guarner” a la unitat de la llengua (1986).
 • Nominació del Col•legi públic de Campos (Mallorca) Joan Veny i Clar (1986).
 • Premi “Josep Massot i Palmés” 1988 (pel llibre inèdit Vocabulari de Joan Santamaria).
 • Reconeixement de Mèrits per l’Obra Cultural de Campos (1994)
 • Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1997).
 • Premi “Josep Maria Llompart” de l’Obra Cultural Balear (1997)
 • Reconeixement de mèrits 1998 atorgat pel Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí de Manacor (Mallorca) (1999).
 • Dedicació del IV Simposi de Filologia Valenciana (Universitat de València, 9-11 maig 2000).
 • Medalla d’Honor i Gratitud del Consell de Mallorca (2001).
 • Premi Nacional de Patrimoni Cultural, de la Generalitat de Catalunya, a la Secció Filològica de l’IEC per l’Atles Lingüístic del Domini Català, en col•laboració amb Lídia Pons (2002).
 • Medalla de l’Institut d’Ensenyament Secundari Màrius Torres, de Lleida (2004).
 • Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (2004).
 • Distinció L’Espigolera (Ajuntament de Llucmajor, 2005).
 • Nomenament de Fill Il•lustre de Campos (2006).
 • Doctor Honoris Causa per la Universitat de València (25 d’abril de 2008)
 • Premi “Diario de Mallorca 2008” (2008).
 • Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears (2009)
 • L’encant de la llengua. Jornades d’Homenatge a Joan Veny (Palma, 23-24 novembre 2009)
 • Premi Jaume d’Urgell (2012) Premi Pompeu Fabra. Atorgat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. (2012)
 • Membre de l’Académie des langues dialectales (Mónaco, 2013)
 • Medalla d’Honor de la Xarxa Vives d’Universitats. Lliurament a la Universitat d’Alacant (2013)
 • Membre d’Honneur de la la Société de Lingustique Romane (2013)
 • Membre del Comitè Científic del Boletín da Real Academia Galega (2014).
 • Soci d’Honor de la Societat d’Onomàstica (2014).
 • Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2015)
   

PHLC - 2015 - Recull de premsa

Recull de premsa
Entrevistes
L'Illa de Robinson: Entrevista a Joan Veny (El Punt Avui, 15/6/2015)
Fent Via: Entrevista a Joan Veny (La Xarxa, 11/2/2015)
"Hem de fer una mica els ulls grossos amb l'ús incorrecte del català" (El País, 25/2/2015)
"El poder pot destruir una llengua" (Diari de Balears, 13/2/2015
Entrevista a Joan Veny (El Matí de Catalunya Ràdio, 10/2/2015) (Video)
"Us explicaré com va arribar el meu interès per la llengua catalana" (Vilaweb, 9/2/2015)


Opinió:
Jaume Mateu - Joan Veny i Clar rep avui el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (Vilaweb, 8/6/2015)
Tomeu Martí - Joan Veny i la unitat en la diversitat (Diari de Balears, 9/6/2015)
Bernat Joan i Marí - I enguany, Joan Veny (Periódico de Ibiza y Formentera, 27/2/2015)
Gabriel Bibiloni - Joan Veny, la dialectologia (Tornaveu, 12/3/2015)
Magí Camps - Parlar de Campos. Joan Veny i els dialectes. (La Vanguardia, 4/3/2015)
Sebastià Alzamora - Honor per a Joan Veny. (Ara, 10/2/2015)
Ko Tazawa - El Doctor Veny vist per un japonès (Ara, 15/2/2015)
Joaquim Maria Puyal - Un savi indiscutible i discret (Ara, 10/2/2015)
Jordi Lon - Veny, elogi de la diversitat (L’irradiador del port, 15/2/2015)
Bernat Dedéu - El Premi d’Honor i la filosofia catalana (Bloc de Bernat Dedéu, 15/2/2015)
Andreu Bosch i Rodoreda - Joan Veny, merescut Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (Des del turó d'en Baldiri, 14/2/2015)
Jordi Cervera - Joan Veny, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (El Blog de Jordi Cervera, 9/2/2015)


Notícies de premsa:

Joan Veny: "Sóc un enamorat de les paraules" (Núvol, 13/6/2015)
Joan Veny i Clar, Premi d’honor de les Lletres Catalanes d’Òmnium Cultural (IB3 Televisió, 9/6/2015)
Joan Veny: "La nostra llengua és una, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó i l'Alguer" (TV3, 9/6/2015)
El filòleg mallorquí Joan Veny rep el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (BTV, 9/6/2015)
El mallorquí Joan Veny rep aquest dilluns el 47 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (Diari Balears, 9/6/2015) Tal dia com avui (2002) surt el primer volum de l'Atles Llingüístic del Domini Català, de Joan Veny (Llibertat.cat, 2/4/2015)
Atles lingüístic del Domini Català, Joan Veny i Lídia Pons (Diario de Mallorca, 11/2/2015)
El lingüista Joan Veny, Premio de Honor de las Letras Catalanas 2015 (Letras inquietas, 10/2/2015)
Joan Veny guanya el 47è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (El Temps, 9/2/2015)
El filòleg Joan Veny, 47è Premi de les Lletres Catalanes pel seu «compromís amb la llengua» (Diari de Balears, 9/10/2015)
Joan Veny guanya el 47è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (El Temps, 9/2/2015)
Joan Veny: Un tresor lingüístic a l’abast de tothom (Núvol, 9/2/2015)
Joan Veny guanya el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (Núvol, 9/2/2015)
Joan Veny, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (Telenotícies Vespre - TV3, 9/2/2015)
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (Telenotícies Migdia - TV3, 2/10/2015)
El lingüista mallorquí Joan Veny, guanyador del 47è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (Els matins - TV3, 9/2/2015)
Joan Veny guanya el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (NacióDigital, 9/2/2015)
Joan Veny, un Premi d'Honor arrelat a la llengua (Vilaweb, 9/2/2015)
Joan Veny i Clar gana el Premio de Honor de las Letras Catalanas (El País, 9/2/2015)
Joan Veny, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (Europa Press, 9/2/2015)
El filólogo Joan Veny, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (El Periódico, 9/2/2015)
Joan Veny, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (La Vanguaridia, 9/2/2015)
El lingüista mallorquín Joan Veny, Premio de Honor de las Letras Catalanas 2015 (El Mundo, 9/2/2015)
El filòleg Joan Veny guanya el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (BTV, 9/2/2015)
Honors per al gran dialectòleg català, Joan Veny i Clar (Ara, 10/2/2015)
60 anys de lluita pel català (El Punt Avui, 10/2/2015)
El lingüista mallorquí Joan Veny rep el Premi d´Honor de les Lletres Catalanes (Diari de Girona, 10/2/2015)
El lingüista mallorquín Joan Veny Premio de Honor de las Letras Catalanas (Incat, 9/2/2015)
Joan Veny, 47 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes por su "compromiso con la lengua" (20 minutos, 9/2/2015)
Joan Veny, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (El Singular, 9/2/2015)
El filòleg Joan Veny, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes pel seu "compromís amb la llengua" (Llibertat.cat, 10/2/2015)
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al trabajo de Joan Veny por el catalán (El Periódico, 10/2/2015)
El filòleg balear Joan Veny, Premi de les Lletres Catalanes (El Segre, 10/2/2015)
El filòleg mallorquí Joan Veny i Clar, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (El Punt Avui, 9/2/2015)
El filòleg Joan Veny i Clar, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (La Veu, 9/2/2015)
Joan Veny, Premi d'Honor (Diari de Tarragona, 10/2/2015)
Joan Veny, un Premio de Honor a la diversidad dialectal del dominio catalán (La Razón, 9/2/2015)
El filòleg mallorquí Joan Veny rep el Premi d´Honor de les Lletres Catalanes (Regió7, 10/2/2015)
El Govern felicita a Joan Veny i Clar (El Día, 10/2/2015)
Joan Veny, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (Generalitat de Catalunya, 9/2/2015)
El Govern felicita a Joan Veny i Clar (Europa Press - Balears, 9/2/2015)
La UIB felicita Joan Veny i Clar, premi d'honor de les Lletres Catalanes (Passa a Mallorca, 10/2/2015)
Joan Veny, 47 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes por su "compromiso con la lengua" (teinteresa.es, 10/2/2015)
 


PHLC - 2015 - Acte de lliurament

Acte de lliurament
L’acte de lliurament del 47è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes ha tingut lloc al Palau de la Música Catalana (C. Palau de la Música, 4-6- 08003) el dia 8 de juny a les 21.00 h.

El lliurament del Premi tindrà lloc en el marc d'un espectacle musical, poètic i audiovisual, creat expressament per a l'ocasió i dirigit i conduït pel periodista Joaquim Maria Puyal. L'acte serà un homenatge a la figura i obra del guardonat d'aquest 2015, el lingüísta mallorquí Joan Veny i Clar. - See more at: https://www.omnium.cat/noticia/reserva-la-teva-entrada-al-premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes#sthash.vQDXiEGf.dpuf
El lliurament es va fer en el marc d'un espectacle musical, poètic i audiovisual, creat expressament per a l'ocasió, dirigit i conduït pel periodista Joaquim Maria Puyal. L'acte ha homenatjat a la figura i obra del guardonat d'aquest 2015, el lingüista mallorquí Joan Veny i Clar, responent així al mateix objectiu del premi, que és la divulgació de l’obra i la trajectòria del premiat d’honor.
El lliurament del Premi tindrà lloc en el marc d'un espectacle musical, poètic i audiovisual, creat expressament per a l'ocasió i dirigit i conduït pel periodista Joaquim Maria Puyal. L'acte serà un homenatge a la figura i obra del guardonat d'aquest 2015, el lingüísta mallorquí Joan Veny i Clar. - See more at: https://www.omnium.cat/noticia/reserva-la-teva-entrada-al-premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes#sthash.vQDXiEGf.dpuf
El lliurament del Premi tindrà lloc en el marc d'un espectacle musical, poètic i audiovisual, creat expressament per a l'ocasió i dirigit i conduït pel periodista Joaquim Maria Puyal. L'acte serà un homenatge a la figura i obra del guardonat d'aquest 2015, el lingüísta mallorquí Joan Veny i Clar. - See more at: https://www.omnium.cat/noticia/reserva-la-teva-entrada-al-premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes#sthash.vQDXiEGf.dpuff
Capacitat limitada a l'aforament del recinte.
933198050
La reserva es podrà fer a través d'aquest formulari o del telèfon 933198050 - See more at: https://www.omnium.cat/noticia/reserva-la-teva-entrada-al-premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes#sthash.YUJXsPJ8.dpuf
La reserva es podrà fer a través d'aquest formulari o del telèfon 933198050 - See more at: https://www.omnium.cat/noticia/reserva-la-teva-entrada-al-premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes#sthash.YUJXsPJ8.dpuf
La reserva es podrà fer a través d'aquest formulari o del telèfon 933198050 - See more at: https://www.omnium.cat/noticia/reserva-la-teva-entrada-al-premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes#sthash.YUJXsPJ8.dpuf
La reserva es podrà fer a través d'aquest formulari o del telèfon 933198050 - See more at: https://www.omnium.cat/noticia/reserva-la-teva-entrada-al-premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes#sthash.YUJXsPJ8.dpuf
La reserva es podrà fer a través d'aquest formulari o del telèfon 933198050 - See more at: https://www.omnium.cat/noticia/reserva-la-teva-entrada-al-premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes#sthash.YUJXsPJ8.dpuf
La reserva es podrà fer a través d'aquest formulari o del telèfon 933198050 - See more at: https://www.omnium.cat/noticia/reserva-la-teva-entrada-al-premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes#sthash.YUJXsPJ8.dpuf
La reserva es podrà fer a través d'aquest formulari o del telèfon 933198050 - See more at: https://www.omnium.cat/noticia/reserva-la-teva-entrada-al-premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes#sthash.YUJXsPJ8.dpuf
La reserva es podrà fer a través d'aquest formulari o del telèfon 933198050 - See more at: https://www.omnium.cat/noticia/reserva-la-teva-entrada-al-premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes#sthash.YUJXsPJ8.dpuf
Els socis d'Òmnium disposareu de dues invitacions per assistir a aquest ace. Ben aviat us informarem del procediment per obtenir les. - See more at: https://www.omnium.cat/activitats/lliurament-del-premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes-2015#sthash.3Nn2UNiX.dpuf
Els socis d'Òmnium disposareu de dues invitacions per assistir a aquest ace. Ben aviat us informarem del procediment per obtenir les. - See more at: https://www.omnium.cat/activitats/lliurament-del-premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes-2015#sthash.3Nn2UNiX.dpuf
Els socis d'Òmnium disposareu de dues invitacions per assistir a aquest ace. Ben aviat us informarem del procediment per obtenir les. - See more at: https://www.omnium.cat/activitats/lliurament-del-premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes-2015#sthash.3Nn2UNiX.dpuf

PHLC - 2015 - història-guardó-jurat

El Premi d'Honor


Història


El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes és un reconeixement a la trajectòria intel·lectual instituït per Òmnium Cultural l'any 1969. Segons les bases, "el premi és atorgat a una persona que per la seva obra literària o científica, escrita en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans".

El premi, que es concedeix anualment, té una dotació econòmica de 15.000 euros i no pot ser repartit entre diferents persones ni declarar-se desert. El jurat està format per nou persones d'àmplia representativitat intel·lectual i es renova per terços cada dos anys, a proposta de la junta directiva d'Òmnium Cultural.

El lliurament del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes té lloc el mes de juny, en el transcurs d'un acte solemne al Palau de la Música Catalana de Barcelona, amb presència de persones de l'àmbit cultural, polític i social del país.


El guardó


El 1994 Òmnium Cultural va encarregar a l'escultor Ernest Altés la realització d'un guardó per lliurar-lo a la persona premiada. Aquell any, en un acte solemne al Palau de la Generalitat, es van lliurar amb caràcter retroactiu els vint-i-cinc guardons als premiats d’honor anteriors, o bé als seus hereus. Fins l'any 2005 el guardó era cada any igual: estava fet de ferro i basalt. Però el 2006, i d’acord amb la renovació de la imatge de l'entitat, es va decidir fer un nou model, tot mantenint l'esperit de l'anterior.

A partir de l’edició del 2006 el guardó té una estructura fixa de ferro, basada en les quatre barres i el nou logotip d’Òmnium, a la que s’hi adjunta el còdol d’algun riu dels territoris de parla catalana: el 2006 va ser del riu Segre, el 2007 del Ter, el 2008 del Llobregat i el 2009 del Francolí.

A partir de l’edició de 2010, aprofitant que el nom del guardonat es coneix d’antuvi, el còdol triat és d’algun indret relacionat amb la persona que el rep. Així el 2010, en homenatge a l’obra de Jaume Cabré, el vaig anar a buscar al riu Pamano, al Pallars Sobirà. El 2011, a la riera que baixa de la serra de la Mussara, al Baix Camp, una zona amb la qual Albert Manent té un fort lligam personal i familiar. El 2012, a Mallorca, a la badia de Palma, ciutat on va néixer Josep Massot i Muntaner. El 2013, es va triar un còdol de la platja de la Barceloneta, un dels indrets més emblemàtics i populars de la ciutat on va néixer Josep M. Benet i Jornet. I el 2014 del Riu d’Alboi, que és el nom que pren un tram del riu Albaida (afluent del Xúquer) al seu pas per la ciutat natal de Raimon, Xàtiva.

Enguany, el còdol és de Ses Coves, a Sa Ràpita, on en Joan Veny anava a banyar-se d’infant des de Campos, el seu poble natal.

Ernest Altés, escultor.
Bases del Premi


El Premi d’Honor de les Lletres Catalanes fou instituït per Òmnium Cultural, a proposta de la seva Junta Consultiva, l’any 1969.

És atorgat a una persona que per la seva obra literària o científica en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel•lectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans.

Qualsevol candidat haurà de ser una figura reconeguda per alguns sectors de la cultura catalana. La seva obra ha d’haver assolit una maduresa i ha d’haver estat publicada.

Cada membre del Jurat, si presenta candidats, ha de dur a la reunió plenària en què es decideix el Premi un currículum de cada candidat amb una breu justificació escrita per la qual considera que mereix el Premi.

Aquest Premi, dotat anualment per l’associació Òmnium Cultural amb quinze mil euros, no pot ser dividit ni tampoc declarat desert.

La concessió del Premi és confiada des de bon principi a un Jurat, que és integrat per nou persones de reconegut prestigi en l’àmbit intel•lectual.

La composició del Jurat es renova per terços cada dos anys, a proposta dels membres cessants (els més antics en el Jurat) i de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural.

El veredicte és adoptat per la majoria dels membres assistents a la reunió del Jurat.

El veredicte es donarà a conèixer públicament a través dels mitjans de comunicació. L’acte de lliurament del Premi d’Honor es farà en un termini d’entre tres i quatre mesos després de la seva proclamació pública.


Membres del jurat


El jurat del Premi d’Honor està integrat per nou membres que es renoven per terços cada dos anys. Vegeu la relació de persones que integren el jurat del 2015:Margarida Aritzeta i Abad (Valls, 1953)
Escriptora, Doctora en Filologia Catalana i professora de literatura a la URV

Fina Birulés i Bertran (Girona, 1956)
Doctora en Filosofia i professora de la Universitat de Barcelona

Margarida Casacuberta i Rocarols (Olot, 1964)
Doctora en Filologia Catalana, professora de literatura a la UdG

Lluís Duran i Solà (Barcelona, 1960)
Doctor en Història Contemporània

Joan Mas i Vives (Maria de la Salut, Mallorca, 1951)
Crític literari, filòleg i escriptor. Catedràtic de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB.  

Ramon Pla i Arxé (Barcelona, 1943)
Doctor en Filologia Romànica, crític literari i professor de literatura de la UB

Joaquim M. Puyal i Ortiga (Barcelona, 1949)
Periodista, llicenciat en Filologia, doctor en Lingüística per la UB i membre de la secció filològica de l’IEC

Anna Sallés i Bonastre (Labruguiere, França, 1940)
Historiadora, professora jubilada d’Història Moderna i Contemporània a la UAB.

Carles Solà i Ferrando (Xàtiva, 1945)
Catedràtic de Química de la UAB i exconseller d'Universitat i Recerca de la Generalitat de Catalunya


Col·laboradors


 Amb la col·laboració de


Amb el suport de

Com en dius?

Com en dius?
Ajuda’ns a recollir la diversitat dialectal del català.

Respon el joc i digue’ns quines paraules coneixes per anomenar aquests jocs i expressions. També entraràs en el sorteig d'un exemplar del Petit Atles Lingüístic, que recull tots aquest jocs i moltes altres expressions.

Participa-hiEl qüestionari s’ha elaborat a partir de l’Atles Lingüístic del Domini Català, dirigit per Lídia Pons i Joan Veny, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2015. Al final, en podràs veure els mapes i, si no ho saps, descobriràs què volen dir i on s'utilitzen paraules com milotxa, colcador, cascarines, mandró, carraca o bubota, entre moltes altres.
 
Les respostes recollides seran comentades pel propi Joan Veny en una conversa que mantindrà amb en Màrius Serra i la Muriel Casals, el dijous 28 de maig a la Plaça Vicenç Martorell, al Raval de Barcelona. (Al davant de l’Espai Mallorca). Si respons el qüestionari, també rebràs una invitació per assistir-hi.

El debat a la xarxa
#premidhonor
#lletrescat