Herències i llegats

Fa més de 60 anys que treballem conjuntament per la llengua, la cultura i el país només amb les aportacions de les persones que en formem part. Inclou Òmnium Cultural al teu testament -diners en efectiu, béns mobles o immobles o valors financers- i segueix fent-ho possible millorant la societat de les generacions futures.

Com es fa?

01

Prepara
el teu testament
a notaria

 

 

02

Inclou-hi Òmnium Cultural
fent constar les dades següents:
Òmnium Cultural
CIF: G-08310070
C/ Diputació núm. 276, pral.
08009 Barcelona

03

Per garantir que es compleix la teva voluntat, informa’ns que has inclòs Òmnium Cultural al testament  
(no és necessari especificar el donatiu) i assegura’t que algú de la teva confiança en té una còpia.

Preguntes freqüents

Pots deixar el teu llegat o herència, excepte la legítima, a qualsevol persona física o jurídica.

La legítima és la porció de béns de l’herència a la qual els hereus forçosos tenen dret per llei. Són hereus forçosos, en primer lloc, els fills o descendents i, si no en té, els pares o ascendents. Al cònjuge vidu, depenent de les diferents legislacions, comuna o foral, se li atribueixen una sèrie de drets.

L’herència és la totalitat de propietats, drets i obligacions que reben els hereus quan la persona ha mort. En canvi, el llegat és una part d’aquesta herència i, en aquest cas, el beneficiari no respon amb el seu patrimoni de les obligacions del testador.

Pots deixar una quantitat determinada de diners o béns materials com immobles, joies, obres d’art o valors financers, entre d’altres. Qualsevol aportació, per petita que sigui, pot constituir-se com a llegat a favor d’una entitat com Òmnium Cultural. Incloent Òmnium en el teu testament, no perjudicaràs els hereus legítims, que continuaran sent els legitimaris de la part legal que els pertoca.

El testament es pot canviar tantes vegades com es vulgui. No existeixen límits legals respecte el número de canvis. Al ser un document personal, no hauràs de donar explicacions a ningú. Només necessites contactar amb la teva notaria i redactar un nou testament. El testament més recent és el que tindrà valor legal.

Fent testament t’assegures que els teus béns seran gestionats d’acord amb la teva voluntat. Tot i no ser obligatori, és aconsellable per deixar clares quines són les últimes voluntats. En el cas de no fer testament, serà la llei qui decidirà a qui van a parar els teus béns. I, si no tens cap hereu forçós, serà l’Estat qui es quedi els teus béns.

Òmnium Cultural està exempt de pagar l’impost de successions i, per tant, podrem destinar íntegrament el que ens deixis a complir les teves voluntats. Així mateix, els ingressos derivats d’herències i llegats estan exempts en l’Impost de societats perquè som una organització no lucrativa acollida a les exempcions fiscals recollides en la Llei 49/2002.

Parlem-ne

[email protected]
93 319 80 50
C/ Diputació núm. 276, pral. 08009 Barcelona