Òmnium Baix Empordà torna a celebrar la seva assemblea general de socis

Actualitat

Com cada any, la seu territorial d’Òmnium del Baix Empordà celebrem l’assemblea general ordinària de socis. Aquesta és la trobada de tots els socis de la comarca per tal de decidir i aprovar el Pla de Treball i el pressupost de la seu territorial per l’any 2021. 

Degut a la situació causada per la Covid19, aquest any i de manera excepcional l’AGO es celebrarà en format telemàtic. L’assemblea es celebrarà el dimecres 12 de desembre a partir de les 10.30h i comptarà amb el següent ordre del dia:

1) Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.  

2) Presentació de la memòria d’activitats 2020.

3) Informacions d’altes i baixes a la Junta territorial.

4) Pla de Treball per al 2021. 

5) Pressupost per a l’exercici 2021. 

6) Torn obert de paraules.

7) Cloenda de l’assemblea a càrrec de Blanca de Llobet, membre de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural.

5) Cloenda de l’assemblea a càrrec d’un membre de la junta directiva d’Òmnium Cultural. 

Tots els socis han rebut la convocatòria, si no fos el cas es poden adreçar al següent correu electrònic: [email protected]