Projects

Arrelarreu

Arrelarreu és un projecte d’aprenentatge i servei comunitari dut a terme amb estudiants de les aules d’acollida de secundària. A través d’un conte del seu país d’origen, fan un servei al centre educatiu i la biblioteca i, a la vegada, consoliden l’aprenentatge del català, s’apropen a les tècniques d’expressió de l’oralitat i fan una tasca de sensibilització intercultural.

This website uses its own and third-party cookies in order to allow you to navigate with predefined characteristics, the monitoring and analysis of your behavior and the management of advertising spaces. The access and use of the website implies your acceptance. For more information, you can access our Cookies Policy.

More

Accept