Projects

Calendari de Tradicions i Costums

El Calendari de tradicions i costums d’Òmnium Cultural recull les festes tradicionals i populars més significatives dels Països Catalans, així com els costums i elements gastronòmics que els acompanyen.

L’objectiu del calendari és donar a conèixer aquest imaginari col·lectiu i assenyalar les dates que tenen incidència en la quotidianitat de les persones que viuen al nostre país.

This website uses its own and third-party cookies in order to allow you to navigate with predefined characteristics, the monitoring and analysis of your behavior and the management of advertising spaces. The access and use of the website implies your acceptance. For more information, you can access our Cookies Policy.

More

Accept