Projects

Observatori de la Llengua Catalana

L’Observatori de la Llengua Catalana és un projecte impulsat per Òmnium Cultural i la Plataforma per la Llengua que té per objectiu fer seguiment de la situació del català en tots els seus àmbits d’ús (mitjans de comunicació, ensenyament, comerç i empresa, oci i cultura, justícia, administracions públiques…) arreu del territori on és llengua pròpia.

La principal eina de l’Observatori és l’Informe sobre la situació de la llengua catalana, un document anual elaborat per la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

This website uses its own and third-party cookies in order to allow you to navigate with predefined characteristics, the monitoring and analysis of your behavior and the management of advertising spaces. The access and use of the website implies your acceptance. For more information, you can access our Cookies Policy.

More

Accept