2a edició del Premi de Fotografia Antoni Arissa 2020

Actualitat

Òmnium Cultural Sant Andreu convoca el 2n Premi de Fotografia Antoni Arissa, d’acord amb les bases següents:
 L’ art com a eina de cohesió social i participació


Fill d’una nissaga d’impressors andreuencs. Antoni Arissa Asmarats va néixer a Sant Andreu de Palomar (Barcelona, 1900-1980) i es va iniciar en la fotografia a començament dels anys vint compaginant la fotografia amb la impremta familiar. Va ser el fotògraf més destacat de l’Associació Fotogràfica Saint-Victor fundada a Sant Andreu de Palomar el 1922, entitat pionera a Catalunya en l’àmbit fotogràfic

Membres de l’Agrupació Fotogràfica Saint-Victor en una excursió fotogràfica. Any 1931-1932

http://opinioandreuenca. blogspot.com/2018/01/antoni- arissa-lart-de-la-fotografia. html

Crònica de la inauguració de l’exposició i lliurament de premis de la 1a edició del Premi de Fotografia Antoni Arissa

BASES

1. ENTITAT ORGANITZADORA I FINALITAT

Òmnium Sant Andreu, secció local de l’entitat Òmnium Cultural, amb domicili social al carrer Diputació, 276, pral., 08009 Barcelona, amb CIF número G-08310070 i inscrita al Registre d’Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 988 (l’“Entitat organitzadora”), organitza el 2n Premi de Fotografia Antoni Arissa per fomentar l’art i la fotografia com a element de cohesió social i de coneixement del territori. Imatges que permetin conèixer la realitat intercultural del districte de Sant Andreu. Imatges que fomentin la cohesió social mitjançant activitats culturals, solidàries i de lleure així com d’interrelació social entre les persones del districte.

2. CONVOCATÒRIA

Òmnium Sant Andreu convida a participar-hi qualsevol persona major de 18 anys sense cap limitació quant a tècnica d’execució o d’ edició dels arxius fotogràfics.

En queden exclosos els organitzadors així com els membres i familiars del jurat.

Cada participant podrà presentar fins a un màxim de 3 fotografies, segons el procediment descrit a l’art. 4 d’aquestes bases.

3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA PRESENTADA

Hi haurà tres categories:

 • Esport en temps de pandèmia.
 • Serveis essencials en temps de pandèmia.
 • La mainada en temps de confinament.

Les fotografies que concursen s’hauran d’haver pres en el marc del districte de Sant Andreu. Caldrà identificar el lloc del districte des del qual s’han pres. Les fotografies poden ser en color o blanc i negre.

No s’admetran fotografies que per la seva temàtica puguin ferir qualsevol tipus de sensibilitat o siguin ofensives.

Les fotografies presentades a concurs no podran haver estat premiades en cap altre concurs tant a nivell nacional com internacional.

Els fotògrafs participants garanteixen que són els propietaris del material que presenten a concurs, que en són posseïdors de la totalitat de la propietat intel·lectual i que disposen de les autoritzacions corresponents en el cas de reflectir persones o llocs de caràcter privat.

4. FASES I PRESENTACIÓ D’ARXIUS

Totes les fotografies presentades a concurs hauran de complir els requisits de selecció, per tant, seran rebutjades aquelles que no compleixin estrictament aquestes condicions o que presentin una carència evident de qualitat per a la fase final d’exposició.

Període d’admissió d’obres: del 20 d’octubre de 2020 al 7 de gener de 2020

Tramesa: Personalment o per correu a: AAVV de Sant Andreu de Palomar. C. Balari i Jovany, 14, 08030 Barcelona.

Horari: dimarts i dijous, de 18 a 20h

Informació: [email protected]

Fase de selecció:

 •  Les imatges fotogràfiques hauran de tenir uns mides mínimes de 20×30 cm i un grossor màxim de 2 mm.
 • Al dors de la fotografia només hi ha de constar el títol de l’obra i la categoria a la què es presenta. En un sobre a part i tancat caldrà incloure-hi les dades següents: categoria, títol de l’obra, lloc on ha estat presa la fotografia, nom i cognoms de l’autor/a, NIF, data de naixement, adreça postal, adreça electrònica i telèfon.

Fase d’exposició

Un cop el Jurat hagi escollit les fotografies premiades i les finalistes que s’exposaran amb les premiades, es demanarà als guanyadors dels premis i als autors escollits que ens facin arribar per correu electrònic les fotografies en alta resolució (300 dpi) per tal que l’organitzador pugui exercir el seu dret a reproduir les obres en els mitjans previstos a les seves bases.

Les obres guardonades romandran en propietat d’Òmnium Sant Andreu.

 •  Se seleccionaran fins a un màxim de 30 fotografies per a ser exposades. La mostra tindrà lloc a partir del mes de gener del 2021.
 • Les obres guanyadores i les finalistes, es mostraran en una exposició col·lectiva que podrà ser itinerant per diverses entitats del districte.
 • Acabada la vigència anual del premi, les fotografies podran ser retornades a cada autor. Les despeses d’embalatge i enviament aniran a càrrec de cada autor, excepte les fotografies premiades que passaran a formar part de la col·lecció d’Òmnium Sant Andreu. Els autors seran informats per l’organització del procediment per tramitar les devolucions.
   

5. JURAT I PREMIS

 • El jurat estarà format per membres de l’entitat organitzadora i tres professionals del districte relacionats amb el món de la fotografia.

El jurat seleccionarà tres obres d’acord amb les categories següents:

 • Premi a la millor fotografia Esport en temps de pandèmia: valorat en 500 € i un guardó acreditatiu.
 • Premi a la millor fotografia Serveis essencials en temps de pandèmia: valorat en 500 € i un guardó acreditatiu.
 • Premi a la millor fotografia La mainada en temps de confinament: valorat en 500 € i un guardó acreditatiu.
 • Els finalistes rebran un diploma acreditatiu.
 •  Els premis estan subjectes a les retencions fiscals que determini la legislació vigent.
 • La decisió del jurat serà inapel·lable i indiscutible.
 • A criteri del jurat qualsevol dels premis podrà ser declarat desert.
 • Els participants i guanyadors del certamen seran informats de la data d’entrega de guardons i de la inauguració de l’exposició. S’estableix com a requisit que els autors guardonats assisteixin personalment o mitjançant un representant a recollir el premi.


6. PROTECCIÓ DE DADES

El responsable del tractament de les dades personals que facilitin els participants serà Òmnium. La finalitat del tractament serà organitzar i gestionar el 2n Premi de Fotografia Antoni Arissa. Les dades personals es conservaran durant un termini de tres anys a comptar des de la finalització del concurs. La base legal per al tractament de les dades és el consentiment del participant prestat mitjançant l’acceptació de les bases legals. Òmnium Sant Andreu podrà difondre i exposar les seves dades (nom i cognom) així com la fotografia presentada per a la difusió del concurs. Es podrà sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com de limitació i portabilitat, mitjançant una sol·licitud per correu electrònic a [email protected] (ref. “Premi de Fotografia Antoni Arissa”). En el supòsit que no s’obtingui una resposta satisfactòria i es desitgi formular una reclamació o obtenir més informació de qualsevol d’aquests drets, pot acudir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

7. GARANTIES

 •  La participació en aquest premi suposa l’acceptació per part dels autors de la totalitat del contingut d’aquestes bases, així com la renúncia a qualsevol reclamació legal.
 • Els participants accepten la recepció per correu electrònic d’informació relativa al premi.
 • Els participants al 2n Premi de Fotografia Antoni Arissa accepten que l’organització pugui reproduir tant per Internet com en mitjans impresos les imatges seleccionades per a la difusió i promoció d’aquest concurs.

Descarrega’t aquí les bases