42a edició dels Premis Literaris Baix Camp

Actualitat

Oberta la convocatòria de la 42a edició del Premis Literaris Baix Camp. Es poden presentar les obres fins l’1 de novembre de 2023

 

Òmnium Baix Camp convoca la XLII edició dels Premis Literaris Baix Camp per a joves escriptors i escriptores que compta amb tres premis corresponents a tres gèneres diferents: el XLII Premi Gabriel Ferrater de poesia, el XLII Premi Antoni de Bofarull de narrativa breu i el X Premi Josep Maria Gort i Sardà d’assaig breu. Aquests premis han esdevingut una important eina per al foment de la creació literària en català entre els escriptors novells. Avui, molts dels autors i de les autores que van iniciar-se en el món de l’escriptura amb l’ajut d’aquest certamen són reconeguts i compten amb una carrera sòlida en el món de les lletres catalanes.

 

X PREMI JOSEP MARIA GORT I SARDÀ D’ASSAIG BREU

Joan Fuster, l’assagista contemporani més rellevant dels Països Catalans, afirmava: «L’assaig, i la seva forma més larvada que és l’article de diari, ocupen un lloc important dins la prosa catalana contemporània­.» L’elecció del nom de Josep Maria Gort i Sardà (Reus, 1912-1972) per a aquest premi vol recordar la tasca d’aquest autor reusenc que maldà per escriure, amb llibertat creativa i de pensament, nombroses col·laboracions periodístiques en uns temps tan estranys i tan difícils com van ser els de la dictadura franquista.

Gènere

Hi són admesos la columna periodística (o article d’opinió), la crítica (literària, teatral, cinematogràfica, musical i de qualsevol altre producte cultural) i el recull d’aforismes de creació pròpia, entre altres formes de pensament crític expressat per escrit.

Extensió

El text presentat en aquesta modalitat ha de tenir 1.800 caràcters com a mínim i 4.500 com a màxim, sense comptar els espais.

Dotació econòmica

La dotació del premi és de 400 € (amb la retenció de l’IRPF vigent no inclosa). A més, el treball premiat es publicarà a El Punt Avui.

 

XLII PREMI GABRIEL FERRATER DE POESIA

Gabriel Ferrater (Reus, 1922 – Sant Cugat del Vallès, 1972) fou escriptor, lingüista, crític i traductor, autor d’una de les més rellevants obres poètiques de la literatura catalana de postguerra, amb tres únics reculls: Da nuces pueris (1960), Menja’t una cama (1962) i Teoria dels cossos (1966), que va aplegar en un volum: Les dones i els dies (1968), que va suposar el punt i final d’una aventura poètica insòlita en el marc de les lletres catalanes.

Gènere

Recull de poemes de característiques totalment lliures.

Extensió

El recull de poemes presentat no podrà tenir menys de 15 poemes i no superarà els 20.

Dotació econòmica

La dotació del premi és de 800 € (amb la retenció de l’IRPF vigent no inclosa).

 

XLII PREMI ANTONI DE BOFARULL DE NARRATIVA BREU

Antoni de Bofarull (Reus, 1821 – Barcelona, 1892) fou historiador, poeta, novel·lista i dramaturg romàntic. Decidit animador del moviment anomenat Renaixença, des del Diario de Barcelona demanà (1854) la restauració dels Jocs Florals –dels quals el 1859 fou un dels set primers mantenidors, així com el 1883 i el 1884, i president el 1865– i hi obtingué nombrosos premis. El 1858 publicà Los trobadors nous, recull de poesies romàntiques d’autors de l’època. Amb la finalitat d’impulsar la narrativa catalana escriví L’orfeneta de Menargues o Catalunya agonitzant (1862), primera novel·la romàntica en català, i les narracions Costums que es perden i records que fugen (Reus, 1826-1840 [1880]), riques en observacions personals.

Gènere

Conte o narració breu de característiques totalment lliures.

Extensió

El conte o narració breu tindrà una extensió mínima de 25.000 caràcters i màxima de 50.000 caràcters, sense comptar els espais.

Dotació econòmica

La dotació del premi és de 800 € (amb la retenció de l’IRPF vigent no inclosa).

 

OBSERVACIONS GENERALS

a) Llengua: Les obres aspirants a tots i cadascun dels tres premis han d’estar escrites correctament en llengua catalana.

b) Edat: Poden optar als Premis Literaris Baix Camp per a joves escriptors i escriptores totes les persones que, en finalitzar el termini de presentació dels treballs (1 de novembre de 2023), ja hagin complert els 18 anys i encara no hagin fet els 31.

c) Presentació: Les obres han de ser inèdites. No es poden presentar obres premiades en altres concursos ni publicades en cap mena de mitjà de difusió.

Es presentaran dos documents en format digital adjunts en un correu electrònic:

1) Text de l’obra presentada, en cos 12 i interlineat 1,5. El nom de l’arxiu correspondrà al número de NIF i l’extensió serà .pdf; per exemple: 999987876.pdf.

2) Full amb les dades personals, que dugui el nom DADES seguit del número de NIF; per exemple: DADES999987876.pdf i que inclogui:

Nom i cognoms

Títol de l’obra

Adreça ordinària completa

Telèfon

Adreça de correu electrònic

Data de naixement

DNI escanejat


d) Termini: Les obres es podran enviar fins al 1 de novembre del 2023 a l’adreça electrònica [email protected], amb l’assumpte del correu següent: XLII PREMIS LITERARIS BAIX CAMP PER A JOVES ESCRIPTORS I ESCRIPTORES i el nom del premi al qual es participa: Premi Gabriel Ferrater de poesia, Premi Antoni de Bofarull de narrativa breu o Premi Josep Maria Gort i Sardà d’assaig breu.

e) Jurat i veredictes: Les determinacions del jurat ‒format per: Carina Filella, David Fernàndez Solé, Tecla Martorell, Rosa Pagès i Toni Orensanz‒ seran inapel·lables. Es donarà a conèixer el dia i el lloc de l’entrega dels premis, així com el veredicte, als mitjans de comunicació i al web d’Òmnium Baix Camp: www.omnium.cat/baix-camp. Prèviament a l’acte es comunicarà als guardonats.

f) Publicació: Pel que fa al Premi Gabriel Ferrater de poesia i al Premi Antoni de Bofarull de narrativa breu, Òmnium Baix Camp proposarà als autors la publicació de les obres premiades durant els anys següents al veredicte.

La presentació dels originals, suposa l’acceptació íntegra de les bases i els drets o les obligacions que se’n deriven.