Carregant Esdeveniments

Assemblea Constituent d’Òmnium Baix Empordà

Actes i activitats

28 d'abril de 2018, 8:30 - 11:00 h
El passat mes de febrer vam rebre el vistiplau de la Junta Directiva nacional per procedir a la constitució de la seu territorial d’Òmnium Baix Empordà, que com ja deveu saber, s’ha anat gestant al llarg del darrer any.
 
Fetes aquestes gestions, és hora de convocar, d’acord amb els Estatuts de l’entitat, l’Assemblea Constituent que tindrà lloc el proper dissabte 28 d’abril a les 10.30 h en primera convocatòria i a les 11 h en segona convocatòria, al Teatre Mundial de la Bisbal d’Empordà (Passeig Marimon Asprer, 10). Les urnes s’obriran a les 10 h.
 
 
L’Assemblea Constituent es convoca amb el següent ordre del dia:  
 
1. Presentació de la tasca feta per la Junta Gestora i constitució d’Òmnium Baix Empordà.
2. Presentació de les candidatures i els seus plans de treball i pressupost.
3. Elecció de la Junta d’Òmnium Baix Empordà. Càrrecs que s’han d’elegir:
Presidència
Secretaria
Tresoreria
Vocalia 1
Vocalia 2
Vocalia 3
Vocalia 4
Vocalia 5
4. Torn obert de paraules.

A les 12 hi haurà un acte obert al públic amb Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural. Al finalitzar hi haurà un refrigeri per als assistents.
 
Per presentar candidatura, caldrà fer un escrit on consti una llista de noms a la totalitat dels càrrecs a cobrir. Aquest escrit haurà d’incloure el nom de les persones candidates, el càrrec al qual opten i la seva signatura. La candidatura s’haurà de presentar a la seu nacional d’Òmnium (c/ Diputació, 276, pral. 08009 Barcelona) o bé fer-la arribar al correu electrònic [email protected] abans del dia 5 d’abril, inclòs. Un cop finalitzat aquest període, es  proclamarà les candidatures presentades. Només podran votar els socis i sòcies que estiguin al corrent pagament en el moment de la convocatòria.
 
En el cas que vulgueu exercir el vot per correu haureu de sol·licitar-lo de la mateixa manera abans del 10 d’abril, inclòs.
 
La documentació de l’Assemblea constituent estarà a disposició dels socis i les sòcies a partir del dia 21 d’abril. Podreu demanar aquesta documentació per correu electrònic ([email protected]) o bé recollir-la a la seu nacional d’Òmnium. Per a qualsevol informació o dubte relacionat amb l’Assemblea podeu enviar un correu electrònic a [email protected].

Inscriviu-vos a l’Assemblea (formulari obert fins el 28 d’abril).
 
La Junta Gestora d’Òmnium Baix Empordà
Baix Empordà, a 26 de març de 2018