Assemblea general d’Òmnium Berguedà 2020

Actualitat

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL D’ÒMNIUM BERGUEDÀ


Dia: divendres, 11 de desembre del 2020

Lloc: Enguany, de manera excepcional, el format serà telemàtic. Caldrà inscripció prèvia a través del formulari.


Hora: a les 17.30h en primera convocatòria i a les 18h en segona convocatòria.

 

ORDRE DEL DIA


1) Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior 

2) Presentació de la memòria d’activitats 2020

3) Informacions d’altes i baixes a la Junta territorial

4) Pla de Treball per al 2021 

5) Pressupost per a l’exercici 2021 

6) Torn obert de paraules

7) Cloenda de l’assemblea a càrrec de GERARD PIJOAN membre de la junta directiva d’Òmnium Cultural


Per a qualsevol informació o dubte relacionat amb l’Assemblea podeu enviar un correu a [email protected]


La documentació de l’Assemblea General estarà a disposició dels socis i les sòcies a partir del dia 2 de desembre. Podreu demanar aquesta documentació per correu electrònic ([email protected]

 

Junta directiva territorial d’Òmnium Berguedà


Berga, 26 de novembre de 2020