Assemblea General Ordinària d’Òmnium Solsonès

Actualitat

Assemblea, dimecres 7 de febrer de 2018, a les 9 del vespre, a Solsona

Sala d’Actes del Casal de Cultura (2n pis). Solsona

Dimecres 7 de febrer de 2018

9 del vespre (a 2/4 de 9 en 1a convocatòria)

 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior

2. Memòria d’activitats de l’any 2017

3. Estat de comptes i gestió de l’any 2017

4. Presentació de candidatures, renovació parcial i nous càrrecs de la Junta
 

  • Presidència
  • Tresoreria
  • Vocalia 1
  • Vocalia 3
  • Vocalia 5

5. Pressupost per a l’exercici de 2018

6. Pla de Treball per al 2018

7. Torn obert de paraula

 

EN ACABAR L’ASSEMBLEA US CONVIDEM A UN REFRIGERI A PEU DRET

 

Per presentar candidatura caldrà fer un escrit on consti una llista de candidats a la totalitat dels càrrecs a cobrir. Aquest escrit haurà d’incloure el nom de les persones candidates, el càrrec al qual opten i la seva signatura. La candidatura s’haurà de presentar a la Secretaria de la seu d’Òmnium Solsonès (Casal de Cultura, despatx i bústia n. 20) o bé fer-la arribar al correu electrònic [email protected] abans del dia 18 de gener. Un cop finalitzat aquest període, la Junta Territorial proclamarà les candidatures. Només podran votar els socis i sòcies que estiguin al corrent de pagament en el moment de la convocatòria.

En el cas que vulgueu exercir el vot per correu haureu de sol·licitar-lo per correu electrònic a l’adreça [email protected] abans del dia 23 de gener.

La Junta Directiva Territorial d’Òmnium Solsonès

8 de gener de 2018