Campanyes

País Normal

Un País Normal va ser una campanya per fer créixer la base social de persones que es mostren favorables a l’exercici del Dret a Decidir. Per fer-ho, l’entitat va mobilitzar bona part dels seus recursos, voluntaris i equips humans i els va posar al servei de la consulta del 9 de novembre del 2014.

Actualitat

No hi ha notícies