Bases Premis Literaris Baix Camp per a infants i joves fins a 17 anys

Actualitat

Òmnium Baix Camp convoca la I edició dels Premis Literaris Baix Camp per a infants i joves fins a 17 anys perquè donada l’actual conjuntura del català creiem que cal recuperar l’essència dels inicis de l’Òmnium en què es pretenia donar embranzida a la llengua catalana, després de la foscor del franquisme, a través de l’escriptura literària entre els més joves de les cases. Recuperem aquell projecte perquè avui com ahir també ens cal potenciar el català en aquest àmbit.

 

PREMI DE POESIA PER A INFANTS I JOVES FINS A 17 ANYS

Premi Infantil de Poesia. Amb dues subcategories d’acord amb el curs escolar:

– per a infants de 3r i 4t de primària (en aquest cas les obres es poden escriure a mà i enviar-les escanejades)

– per a infants de 5è i 6è de primària

Temàtica: lliure

Extensió: D’un a tres poemes, escrits en versos rimats, versos lliures, línies poètiques… Cada poema pot tractar una mateixa temàtica o temàtiques diferents. Si es presenta només un poema, ha de tenir, com a mínim, una extensió de deu versos.

Premi: Lot de material escolar i llibres valorat en 75 euros.

 

Premi Juvenil de Poesia. Amb tres subcategories d’acord amb el curs escolar:

– per a joves de 1r i 2n d’ESO

– per a joves de 3r i 4t d’ESO

– per a joves de 1r i 2n de batxillerat o cicles formatius

Temàtica: lliure

Extensió: Entre quatre i deu poemes, escrits en versos rimats, versos lliures o línies poètiques. Cada poema pot tractar una mateixa temàtica o temàtiques diferents. Els poemes han de tenir, com a mínim, de sis a vuit versos.

Premi: Lot de material escolar, informàtic i llibres valorat en 125 euros.

 

 

PREMI DE NARRATIVA BREU PER A INFANTS I JOVES FINS A 17 ANYS

Premi Infantil de Narrativa Breu. Amb dues subcategories d’acord amb el curs escolar:

– per a infants de 3r i 4t de primària (en aquest cas les obres es poden escriure a mà i enviar-les escanejades)

– per a infants de 5è i 6è de primària

Temàtica: lliure

Extensió: entre una i dues pàgines, sense comptar la portada.

Premi: lot de material escolar i llibres valorat en 75 euros.

 

Premi Juvenil de Narrativa Breu. Amb tres subcategories d’acord amb el curs escolar:

– per a joves de 1r i 2n d’ESO

– per a joves de 3r i 4t d’ESO

– per a joves de 1r i 2n de batxillerat o cicles formatius

Temàtica: lliure

Extensió: entre dues i quatre pàgines, sense comptar la portada

Premi: lot de material escolar, informàtic i llibres valorat en 125 euros.

 

OBSERVACIONS GENERALS

a) Llengua: Les obres aspirants a tots i cadascun dels premis han d’estar escrites correctament en llengua catalana.

b) Participants: Els premis s’adrecen a infants i joves fins a 17 anys (en el moment de tancar el termini de recepció de les obres) empadronats o que cursin estudis als municipis del Baix Camp.

c) Presentació: Les obres han de ser inèdites. No es poden presentar obres premiades en altres concursos ni publicades en cap mena de mitjà de difusió.

Es presentaran dos documents en format digital adjunts en un correu electrònic:

1) Text de l’obra presentada, en cos 12 i interlineat 1,5. El nom de l’arxiu correspondrà al pseudònim i l’extensió serà .pdf; per exemple: Xipolleig.pdf.

2) Full amb les dades personals, que dugui el nom DADES seguit del pseudònim; per exemple: DADESXipolleig.doc i que inclogui:

Nom i cognoms

Títol de l’obra

Adreça ordinària completa

Telèfon

Adreça de correu electrònic de referència

Data de naixement

d) Termini: Les obres es podran enviar fins al 15 de novembre del 2023 a l’adreça electrònica [email protected], amb l’assumpte del correu següent: I PREMIS LITERARIS BAIX CAMP PER A INFANTS I JOVES FINS A 17 ANYS i el nom del premi al qual es participa i la subcategoria, per exemple: Premi Infantil de Narrativa Breu per a joves de 3r i 4t d’ESO.

e) Jurat i veredictes: Les determinacions del jurat seran inapel·lables i inclouen la possibilitat de declarar deserta alguna de les categories, si cap de les obres presentades no reuneix la qualitat suficient. Es donarà a conèixer a finals del 2023 i el lloc de l’entrega dels premis, així com el veredicte, als mitjans de comunicació i al web d’Òmnium Baix Camp: www.omnium.cat/baix-camp. Prèviament a l’acte es comunicarà als guardonats.

f) Publicació: Òmnium Baix Camp proposarà als autors la publicació de les obres premiades durant els anys següents al veredicte.

La presentació dels originals, suposa l’acceptació íntegra de les bases i els drets o les obligacions que se’n deriven.