II Premis Antònia Adroher de Narrativa i Poesia

Actualitat

La Coordinadora d’ONG Solidàries, Òmnium Gironès i el Gremi de Llibreters de Catalunya a Girona convoquen els II Premis Literaris Antònia Adroher i Pascual de Narrativa i Poesia Escolar que tenen per objectiu la sensibilització en temes socials i la promoció de l’ús literari del català als centres educatius de les comarques gironines.

Antònia Adroher i Pascual (1913-2007) va ser una mestra i política gironina. Va estudiar a la Normal de Girona i va ser mestra a l’escola d’Ultramort (Baix Empordà). Estava afiliada a la UGT i va ser membre fundadora del POUM (Partit Obrer d’Unificació Marxista). Durant la Guerra Civil, i amb 23 anys, va esdevenir la primera dona regidora de l’Ajuntament de Girona on va fer una gran tasca en el camp educatiu. El 1939 va marxar a l’exili i, després de passar per diversos camps de concentració, va establir-se a França.

Antònia Adroher va rebre diversos reconeixements per la seva tasca pedagògica, entre els que destaca la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. La seva ciutat natal, Girona, la va homenatjar donant el seu nom a un carrer i una biblioteca.

 

BASES Premis edició 2023

Tots els treballs presentats s’hauran de regir segons les bases següents:


1.- MODALITATS: Narrativa i Poesia

2.-PARTICIPANTS: Centres educatius públics, concertats i privats de les comarques gironines

3.- LLENGUA: Tots els  treballs seran individuals, originals i en llengua catalana.

4.- TEMÀTICA 2023: El Dret a la Pau (ODS 13)

5.- CATEGORIES: Alumnat de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius dividits, en les dues modalitats, en 6 categories:

a) Cicle Inicial de Primària

b) Cicle Mitjà de Primària

c) Cicle Superior de Primària

d) Primer Cicle de Secundària

e) Segon Cicle de Secundària

f) Batxillerat, cicles formatius i altres


6.- EXTENSIÓ:

Narració

Entre ½ i 2 pàgines per a les categories de primària
Entre 1 i 3 pàgines per a les categories de secundària
Entre 2 i 4 pàgines per a les categories de batxillerat, cicles formatius i altres
Poesia

L’extensió màxima serà una pàgina

Els treballs s’han d’entregar en format PDF en les dues modalitats amb font calibri i un cos de lletra a 12 punts i l’interlineat 1,5.

7.- CENTRES: Cada centre educatiu seleccionarà com a màxim 5 treballs per categoria i modalitat entre l’alumnat, només un per persona. Els treballs seran inèdits i no aniran signats.

8.- TERMINI: Els treballs s’enviaran abans del divendres 10 de febrer de 2023.

9.- JURAT: Estarà format per professorat i professionals dels àmbits social-humanitari i cultural.

10.- VEREDICTE:  Es donarà a conèixer en un acte de lliurament de premis que es realitzarà en una població del Gironès durant la segona quinzena de març de 2023. L’organització contactarà amb els centres amb antelació.

11.- PREMIS: S’atorgaran com a màxim 2 premis per categoria i modalitat. Totes les persones premiades rebran un guardó, un diploma i un val de 30 euros per bescanviar en qualsevol de les llibreries indicades. Tots els centres participants rebran un diploma de reconeixement i les persones premiades, a més, un diploma acreditatiu del premi.

12.- PREMIS CENTRE EDUCATIUS: S’atorgaran 3 premis especials a centres educatius que hagin participat en qualsevol de les dues modalitats literàries i, a més, hagin treballat a través d’altres activitats el Dret a la Pau. Per tenir opció al premi s’haurà d’enviar pel mateix formulari del concurs una memòria de les activitats que s’hagin organitzat al centre sobre la temàtica d’enguany totes les activitats han de ser realitzades en llengua catalana. La memòria pot incloure, a part d’explicacions, imatges o vídeos que justifiquin les activitats i esdeveniments organitzats i treballats al centre. L’extensió màxima de la memòria és de 4 pàgines. El jurat del concurs es reserva el dret de demanar més informació si ho creu pertinent. La dotació dels premis és de 300 euros per bescanviar en llibres i contes sobre la temàtica del concurs.

13.- PUBLICACIÓ: Els treballs premiats es recopilaran en una publicació que es farà arribar a les persones premiades i a tots els centres participants.

14.- DIFUSIÓ: Es farà difusió dels treballs premiats en activitats i projectes de les entitats organitzadores.