MANIFEST EN DEFENSA DE L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

Actualitat

Diverses entitats culturals de Lleida presenten aquest manifest:

La normalitat plena del català és una tasca que necessita l’esforç de tothom, tant de la societat civil com molt especialment de les institucions. El teixit associatiu ha estat clau en la supervivència de la llengua, especialment en temps no massa llunyans on ni les prohibicions ni la repressió van aconseguir l’objectiu de fer-la desaparèixer. A partir de la restauració de la democràcia, les institucions van agafar el testimoni de la resistència cultural iniciant un procés de normalització per tal de retornar a la llengua pròpia de Catalunya el paper social i institucional que mereix.
El català, un dels pilars bàsics de la nostra cultura i identitat nacional, és alhora, un element clau de cohesió i vertebració de la nostra societat, i per tant, de la nostra ciutat. És per aquest motiu que les normes que en regulen el seu ús i la seva protecció, han estat sempre aprovades des del màxim consens, evitant l’ús partidista d’una tema tan sensible.
Ara fa tot just dinou anys, els grups polítics aleshores presents a la Paeria van aprovar el Reglament per a l’ús de la llengua catalana (RUL) amb vint-i-un vots a favor (PSC, CiU, IC-EV, ERC) i quatre abstencions (PP). En aquell moment una amplíssima majoria del Ple va tenir clar que calia normalitzar l’ús del català a l’Ajuntament de Lleida. Posteriorment, l’any 2014, el RUL es va adequar a la Llei de política lingüística (LPL), una modificació que es va aplicar amb sentit comú, sense cap conflicte ni confrontació, amb el consens dels partits polítics presents al Ple i la complicitat explícita del personal de l’Ajuntament de Lleida. Només d’aquesta manera es podia aconseguir fer normal l’ús de la llengua pròpia de Catalunya en la corporació municipal.
En aquest context, les administracions han d’esmerçar tots els recursos per aconseguir que la llengua catalana esdevingui la llengua de relació i, d’acord amb la legislació vigent, han de vetllar per estendre’n l’ús des del respecte als drets lingüístics de totes les persones tal com garanteix el propi reglament.
Les entitats que signem aquest manifest, fermament compromeses en la defensa de la nostra llengua, estem perplexes davant la voluntat expressada per part del nostre alcalde de modificar el reglament d’usos lingüístics. Ens sembla incongruent parlar d’adequar el RUL de l’Ajuntament de Lleida a la legislació vigent quan s’hi adequa perfectament, i sobre tot, tenint en compte que la seva aplicació no ha generat cap conflicte lingüístic. Però el que ens sembla encara més greu, és que aquesta modificació es vulgui aprovar prescindint de l’ampli consens que un tema tan important i sensible requereix.
Per tot plegat, demanem a l’alcalde i a tots els grups polítics, que mantinguin el seu compromís amb la normalització de la llengua catalana en el si de l’Ajuntament de Lleida i en la relació amb totes les lleidatanes i lleidatans, mantenint la validesa de l’actual Reglament per a l’ús de la llengua catalana (RUL), i que qualsevol modificació es faci sempre des del màxim consens i per àmplies majories.
Entitats signants:
AMICS DE LA SEU VELLA, ASSOCIACIÓ DE LA FESTA MOROS I CRISTIANS DE LLEIDA, ATENEU POPULAR DE PONENT, CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA, CERCLE DE BELLES ARTS, FUNDACIÓ ORFEÓ LLEIDATÀ, GRUP CULTURAL GARRIGUES, ÒMNIUM LLEIDA-PONENT.