Òmnium convoca un concurs d’Instagram en motiu del Trencant Setges

Actualitat

Òmnium Badalona – Barcelonès Nord i la revista Sàpiens volen immortalitzar els moments del Trencant Setges mitjançant les vostres fotografies d’Instagram.

Òmnium Badalona – Barcelonès Nord i la revista Sàpiens volen immortalitzar els moments del Trencant Setges mitjançant les vostres fotografies d’Instagram.
 
Durant tota la jornada del Trencant Setges prevista pel 6 de setembre, aquells que passegin per Badalona podran penjar fotografies a la xarxa social i fer-ho públic a través de Instagramamb l’etiqueta #setges14. El premi per la imatge més votada serà una subscripció anual a la Revista Sàpiens, una revista de divulgació històrica i periodicitat mensual i es un mitjà col·laborador d’Òmnium en el projecte Trencant Setges. El segon, tercer i quart finalista en funció del nombre de vots guanyaran un mà inflable d’ONIRI amb el lema “Volem votar”.

Participa al concurs mitjançant les fotografies pujades a Instagram amb l’etiqueta #setges14 i la més votada pels usuaris de la xarxa social s’emportarà una subscripció anual a la revista Sàpiens. 


El ‘Trencant Setges’ recorda com en ple setge de la ciutat de Barcelona un grup de partidaris de l’arxiduc Carles salpaven de la platja de Badalona per portar avituallaments a la Ciutat Comtal. Cada any es recrea la sortida dels llaguts de la platja dels Pescadors en l’acte central de la jornada, que també compta amb visites guiades, rutes històriques, conferències i espectacles.
 

Bases Concurs fotogràfic “Trencant Setges” a la xarxa Instagram

Òmnium Cultura Badalona – Barcelonès Nord mitjançant les bases que a continuació es relacionen, estableix les normes reguladores per les quals haurà de regir-se aquest concurs de fotografia a la xarxa Instagram.

1. Objecte

El concurs fotogràfic “Trencant Setges” consisteix en la publicació dels actes que organitza Òmnium a Badalona en motiu de la diada nacional, i seran publicades amb l’etiqueta “#setges14” a la xarxa Instagram.

Les fotografies hauran d’estar fetes a Badalona i incloure elements al voltant dels actes de la diada.

2. Durada del concurs

El concurs s’iniciarà el 6 de setembre de 2014, a les 10:00 (UCT+1) i finalitzarà el dia 9 de setembre de 2014, a les 22:00 (UCT+1). No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà de l’hora de finalització del concurs.

El concurs podrà quedar desert.

3. Forma de participació

La convocatòria i les bases d’aquest concurs es publicaran a badalona.omnium.cat. El concurs es gestionarà mitjançant l’eina de concursos a Instagram, Statigram www.statigram.com

Per a participar en el concurs el participant haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/). Els participants hauran de:

. Realitzar fotografies d’elements diferenciadors i identificables de la diada nacionali. És obligatori que la fotografia hagi estat feta as actes organitzats per Òmnium Badalona – Barcelonès Nord.

. Posar un títol a la fotografia, preferiblement identificatiu del lloc o l’acció fotografiats.

. Etiquetar la fotografia amb l’etiqueta “#setges14”, sense perjudici d’altres etiquetes que l’autor de la fotografia vulgui incloure.

. Ubicar geogràficament (geotag) la fotografia, tot i que les fotografies no ubicades geogràficament no quedaran excloses del concurs.

. Preferiblement, fer un comentari amb una menció del compte a Instagram de @omniumbdn, tot i que les fotografies que no tinguin el comentari no quedaran excloses del concurs.

. Publicar la foto a la xarxa Instagram, mitjançant el seu usuari.

El fet d’etiquetar la foto amb el hashtag #setges14 implica el reconeixement per part de l’autor que la foto etiquetada està feta als actes de la diada nacional organitzats per Òmnium Badalona – Barcelonès Nord.

Els participants podran pujar totes les fotos que desitgin.

Òmnium Badalona – Barcelonès Nord podrà pujar durant el concurs a la seva pàgina de Facebook http://www.facebook.com/omniumbadalona les fotografies que cregui oportunes per a promoure el concurs.

4. Característiques de les fotografies

L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que:

. Ha estat feta a Badalona.

. Inclou elements diferenciadors i identificables dels actes de Trencant Setges 2014, especialment de la part històrica.

. Ha estat feta pel participant i és una obra original seva.

. No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

. Ha obtingut les autoritzacions necessàries de les persones que hi puguin aparèixer.

El Comitè Organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social.

5. Descripció del premi

1. GUANYADOR: Subscripció a la revista SÀPIENS durant un any a comptar des que el guanyador transmeti les dades d’enviament de la publicació a l’organització.

2. FINALISTES: Tres mans d’ONIRI amb el lema “Volem votar”.

Els premis són nominatius. En cap cas el titular del premi podrà cedir-lo ni intercanviar-lo amb cap altra persona, com tampoc podrà ser objecte de compensació.

6. Condicions de participació

Persones físiques. Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques de 18 anys o més que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs. Aquesta norma afecta, entre altres, als membre de la junta rectora d’Òmium Badalona – Barclonès Nord així com cònjuges, ascendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins a primer grau (inclosos) de tots els anteriors. El seu incompliment comporta la pèrdua immediata del premi aconseguit, si fos el cas.

Contingut de l’obra presentada. Els participants assumeixen la responsabilitat envers Òmnium Badalona – Barcelonès Nord del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge de les persones que apareixen fotografiades, amb total indemnitat per part d’Òmnium Badalona – Barcelonès Nord.

L’enviament d’una imatge al concurs no ha d’infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

Acceptació de les bases. La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives que realitzi el Jurat.

7. Selecció de la proposta guanyadora

La proposta guanyadora serà la que obtingui més ‘M’AGRADA’ a la xarxa social INSTAGRAM durant el període de participació.

Òmnium Badalona – Barcelonès Nord es posarà en contacte amb els guanyadors a través del seu perfil a Instagram @omniumbdn, deixant un comentari a les fotografia guanyadora i/o mitjançant les vies al seu abast i que consideri oportunes.

El guanyador té 5 dies per acceptar el seu premi. En cas de renúncia del guanyador, i/o impossibilitat de contacte amb ells, Òmnium Badalona – Barclonès Nord contactarà amb els suplents (els que tinguin un nombre de ‘MAGRADA’ immediatament inferior), els quals també tindran 5 dies per acceptar els premis.

El 2n, 3r i 4t premi es seleccionaran entre els suplents.

El guanyador es publicarà a badalona.omnium.cat el dia 9 de setembre.
 

8. Propietat intel·lectual

Els participants cedeixen expressament a l’Òmnium Badalona – Barcelonès Nord, amb caràcter d’exclusiva, sense limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat en el concurs, de conformitat amb la vigent llei de propietat intel·lectual, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet.

Aquests drets comprenen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa la traducció i adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i canal que es considerin més convenients incloses les plataformes on-line, webs corporatives i entorns 2.0.

8.1 Protecció de dades

Òmnium Badalona – Barcelonès Nord respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei orgànica 15/1999 i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei.