Òmnium Cultural considera que no es pot deixar escapar l’oportunitat de convertir en públic Sant Jeroni de la Murtra

Actualitat

Fa una crida a institucions i associacions per fer un pacte per Sant Jeroni i en reclama un Pla Director que en garanteixi la conservació

Òmnium Cultural al Barcelonès Nord davant d’una possible operació de venda de Sant Jeroni de la Murtra, manifesta:

 

1.- Que Sant Jeroni de la Murtra és potser, junt amb la Baetulo romana, el bé cultural més preuat de la nostra ciutat, com ho acredita el fet d’haver estat declarat, en el seu dia, Bé Cultural d’Interès Nacional.

 

2.- Que des de fa temps arriben, periòdicament, rumors de la possible venda d’una part important del monestir, rumors que ara, -amb l’aparició d’un anunci ben explícit-, es podrien convertir en cosa certa.

 

3.- Que Sant Jeroni de la Murtra mereix la màxima protecció possible per part de les administracions. I necessita dotar-se d’un Pla Director o d’un instrument similar que fixi quines són les actuacions necessàries a nivell de conservació i restauració, quins usos hi són possibles i quines línies de treball han de seguir les administracions i/o els privats.

 

4.- Que valorem la importància del treball de manteniment, modest però constant, que hi duen a terme els actuals residents, així com l’Associació d’Amics de la Murtra i altres Fundacions i/o entitats que hi tenen la seu. Igualment es valoren els esforços de les cooperatives que hi duen a terme treballs agrícoles i de reintroducció de la vinya al seu entorn.

 

5.- Que Badalona no pot deixar escapar la possibilitat de convertir en públic, total o parcialment, un patrimoni com el que Sant Jeroni de la Murtra representa a nivell arquitectònic, històric, cultural, etc… i que per fer-ho haurà d’anar de la mà, si cal, d’altres administracions supramunicipals .

 

6.- Que els usos religiosos i de culte que s’hi porten a terme són absolutament compatibles amb altres usos que puguin venir a reforçar el valor del monestir de Sant Jeroni de la Murtra en un futur.

 

7.- Que des d’Òmnium Cultural proposem la definició d’un Pacte per Sant Jeroni que agrupi el màxim d’institucions, entitats i persones amb la finalitat de reforçar aquest Bé Cultural d’Interès Nacional com un element insigne de la ciutat i el seu més immediat entorn.