Òmnium l’H defensa el català a l’escola

Actualitat

Òmnium de l’Hospitalet demanarà al Consell Educatiu de l’Hospitalet que defensi el català a l’escola hospitalenca

El proper dimarts, 4 de febrer, es durà a terme una sessió ordinària del plenari del Consell Educatiu de l’Hospitalet, del qual en Jesús Palomar, president d’Òmnium de l’Hospitalet, n’és membre.Jesús Palomar demanarà a la totalitat dels seus membres l’aprovació del document següent:PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’OMNIUM CULTURAL DE L’HOSPITALET AL CONSELL EDUCATIU DE L’HOSPITALETEl model d’immersió lingüística de Catalunya fa que els alumnes de Catalunya, des de fa més de 30 anys, tinguin capacitats lingüístiques en les dues llengües oficials, el català i el castellà; a banda de la inclusió d’una tercera llengua en el marc educatiu.La realitat ens demostra que la totalitat d’alumnes de Catalunya tenen les mateixes competències lingüístiques en les dues llengües oficials, demostrant que en cap cas els alumnes surten de l’escola sense conèixer les dues llengües.A la ciutat de l’Hospitalet el model d’immersió lingüística esdevé, a més, un eix vertebrador de cohesió social, donat que en molts casos l’escola es converteix en l’únic espai on el català s’usa de forma habitual.El coneixement de les dues llengües esdevé bàsic per al futurs dels alumnes de l’Hospitalet, capacitant als nostres infants i joves per al seu futur, en el que els caldrà un nivell competencial lingüístic, com a mínim, de les dues llengües.La qualitat en l’ensenyament és un principi irrenunciable, però en cap cas que el català sigui la llengua vehicular als centres perjudica la qualitat en l’ensenyament.Per això el Plenari del Consell Educatiu de l’Hospitalet aprova els acords següents:1.  El Consell Educatiu de l’Hospitalet reconeix que el model d’immersió lingüística a l’Hospitalet esdevé un element de cohesió social entre l’alumnat de l’Hospitalet i les seves famílies.


2.  El Consell Educatiu de l’Hospitalet seguirà les indicacions del Parlament de Catalunya i de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) en relació a  la llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya i en concret a la immersió lingüística.3.  El Consell Educatiu de l’Hospitalet demana a tots els centres de l’Hospitalet: públics, privats i concertats; tant d’escola bressol, com primària, secundària, cicles formatius, batxillerat, escoles d’adults i altres ensenyaments reglats que no realitzin cap canvi en el model d’immersió lingüística que no sigui instat pel Parlament de Catalunya i de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC).
 

4.  El Consell Educatiu de l’Hospitalet s’adhereix a la Plataforma SOMESCOLA.CAT, plataforma formada per les principals entitats en favor de la llengua, sindicats docents, associacions de professionals i de pares i mares de Catalunya.5.  El Consell Educatiu insta als òrgans de direcció de tots els centres de l’Hospitalet i a totes les AMPA a adherir-se a la Plataforma SOMESCOLA.CAT6.  El Consell Educatiu de l’Hospitalet, seguint els procediments que siguin adequats, proposarà l’aprovació d’una moció o d’una declaració institucional de l’Ajuntament de l’Hospitalet que englobi els acord anteriors7.  El Consell Educatiu de l’Hospitalet demanarà que el Ple de l’Ajuntament aprovi la adhesió de l’Ajuntament a la PlataformaSOMESCOLA.CAT.