Política de privacitat (Ofertes laborals)

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament:

 

2. Amb quines finalitats podem tractar les seves dades personals?

Tractem la informació que ens facilita el candidat amb la finalitat de donar curs a la seva candidatura en el procés de selecció al que hagi aplicat i tramitar la seva eventual incorporació a la plantilla d’Òmnium Cultural i, si escau, notificar-li o informar-lo d’altres processos de selecció de personal d’Òmnium Cultural que puguin ser del seu interès.

Serà necessari que el candidat faciliti a Òmnium Cultural totes les dades que aquesta entitat li indiqui que són obligatòries, ja que, en cas contrari, Òmnium Cultural podria rebutjar el candidat del procés de selecció amb independència de la fase en el qual es trobi. A més, haurà de facilitar a Òmnium Cultural les seves dades actuals perquè tingui la informació actualitzada sense errors.

3. Quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals proporcionades pel candidat es conservaran per si sorgeixen noves ofertes laborals que encaixin amb el perfil del candidat mentre no sol·liciti la seva supressió i, com a mínim, durant el termini de dos (2) anys.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment del candidat prestat mitjançant l’acceptació explícita de la Política de Privacitat.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades personals no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.

6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

El candidat podrà accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. El candidat podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos en la legislació vigent, al domicili social d’Òmnium Cultural o sol·licitar-ho mitjançant correu electrònic a [email protected].

Igualment, podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.

Si no s’obté una resposta satisfactòria i es vol formular una reclamació o obtenir més informació respecte a qualsevol d’aquests drets, es podrà adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).