Projectes

Projecte Lliures

Lliures… (de pobresa, exclusió i desigualtats) és un fons econòmic i social estable amb el qual donar suport econòmic, tècnic i comunitari a mitjà termini a projectes innovadors, emancipadors i transformadors que treballen arreu del territori català per contribuir a revertir les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social. L’impulsen des de l’any 2016, Òmnium Cultural, Coop57 i ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social). 

Lliures recull aportacions econòmiques que es destinen directament a finançar els projectes als quals dona suport i els proveeix d’acompanyament tècnic amb una xarxa de persones i entitats col·laboradores.

Actualment Lliures compta amb una xarxa de més de 3.000 donants i més de 500 donants estables que ha permés donar suport a 20 projectes de 10 ciutats del país. 

Les iniciatives o projectes que acompanya Lliures son de tipus social, cultural, comunitari, associatiu i econòmic i treballen per eradicar les desigualtats (de gènere, classe, ètnia, origen, diversitat funcional…) i l’exclusió social (de tipus econòmic, laboral, formatiu, cultural, d’habitatge, relacional, de ciutadania…) de les persones que viuen a Catalunya.

El Projecte Lliures en dades:

0
donants puntuals
0
donant estables
0
Projectes finançats

Ens sobren les raons

55%

de la població catalana viu en precarietat (35%) o en situació d’exclusió social

36%

de la població menor de 16 anys es troba en risc de probresa

30%

de persones pateixen dificultats per accedir a un habitatge a Catalunya

28%

de les dones catalanes es troben en situació d’exclusió social

11%

de taxa d’atur a Catalunya