Publicades les bases de la 39a. edició del Concurs literari d’Òmnium Mataró

Actualitat

Concurs literari Òmnium Mataró – Memorial Joaquim Casas

Bases 39a edició

Poden participar-hi tots els alumnes que estudiïn en un centre educatiu de Mataró.

S’estableixen les següents categories:

PRIMERA: 1r i 2n de primària

SEGONA: 3r i 4t de primària

TERCERA: 5è i 6è de primària

QUARTA: 1r i 2n d’ESO

CINQUENA: 3r i 4t d’ESO

SISENA: Batxillerat i Cicles Formatius

Tots els textos hauran de ser escrits en llengua catalana, en prosa o en vers.

Els treballs seran inèdits i es presentaran en lletra Arial, de cos dotze i interlineat doble. Els treballs han de tenir una extensió màxima de quatre fulls A4.

Els centres seleccionaran aquells treballs que reuneixin la qualitat suficient per concórrer al certamen.

Tots els treballs seran enviats abans de l’1 de febrer de 2019 a la secretaria d’Òmnium Cultural Maresme (carrer d’Argentona, 59 baixos, Mataró).

Per tal de mantenir l’anonimat, l’autor només farà constar les seves dades en una butlleta que se li facilitarà i que s’adjuntarà al treball. Aquesta butlleta serà retinguda pel secretari del jurat i no es revelarà l’autor fins després del veredicte.

El jurat per a l’adjudicació dels premis estarà integrat per personalitats del món de l’ensenyament i de la cultura.

El jurat podrà concedir fins a tres premis per categoria, així com els accèssits que cregui oportuns. Alguns premis podran ser declarats deserts.

Els premis de cada categoria consistiran en dotacions econòmiques, trofeus i obsequis. Òmnium Cultural es reserva el dret de publicar el recull dels treballs premiats.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dilluns 18 de març de 2019. El lliurament de premis tindrà lloc dins els actes de la Diada de Sant Jordi. L’acte serà anunciat oportunament.

Una selecció de treballs guanyadors del Concurs literari Òmnium Mataró seran presentats a la Mostra Literària del Maresme 2019, d’acord amb les seves bases.