Seus

Osona

La Paraula del Poble

«Els mots que dic, de tant usar-los, llimen / llurs arestes ferint, de tant en tant, / l’oïda dels que saben el meu nom. / Aquells que jo no dic paguen tribut / als segles, nodrint el pou del silenci. / Del seu gerd cabal trec les quietuds / que, a l’horabaixa, em serven la gola / de paraules buides que m’arrosseguen, / pel camí ombrívol, pregons inspirats / en planyívoles remors d’eines toixes. / Amb les espatlles tustades pel dia, / arraulit pell endins, em faig un món / a mida, on el meu poble és molt blanc; / hom, quasi perfecte; el fill, lletrat; / la filla, al costat, i les noies, brunes. / Els mots que no dic m’engendren més vida / que els que deixo, surant, buscant-se dida.»

Josep Riera, Oristà

Raó de ser

Creiem que promoure la participació de tothom qui ho vulgui en l’elecció de la paraula local pot incrementar la relació intergeneracional, afavorir un sentiment de pertinença al poble i fer valorar la nostra riquesa lingüística, ja que en la tria hom hi descobrirà mots nous, molts, en desús.

Com fer-ho

El procediment de participació pot ser tan obert com els tarannàs de cada població i les maneres de funcionar de cada ajuntament. Des d’Òmnium Osona proposem la creació d’un grup motor d’unes quantes persones (lletraferits, educadors i representants d’entitats interessades). Oferim el nostre acompanyament, basat en l’experiència d’altres municipis similars, així com reflectir els progressos en aquest web.

L’únic requisit del projecte és que es faci sota un procés el més participatiu possible de tota la ciutadania. Aquestes són les seves fases:

Dinamització: A bona part dels municipis tenim localismes recollits per lingüistes, paraules que serviran com a pauta d’inici. Com a primer pas es farà una crida general a l‘Aplec de paraules. Després, se’n farà el Garbellament, d’on sorgirà una selecció de mots que podran treballar-se al Conreu i també forniran les paraules que aniran a la Tria.

Tria: Es determinarà el procés de tria de la paraula del poble, tenint en compte experiències prèvies de participació ciutadana.

Plasmació: Finalment, prèvia aprovació en el Ple de l’Ajuntament, la paraula del poble es convertirà en objecte, en escultura visible a la via pública, en format de faristol amb placa o bé com a placa sola.

Durada

La durada del projecte dependrà de la involucració de les entitats participants, però creiem que pot oscil·lar entre 2 i 5 mesos.

Mapa