Seus

Selva Marítima (gestora)

El 2019 es va formar el grup de la Gestora d’Òmnium Selva Marítima, que agrupa les poblacions de Lloret de Mar, Blanes i Tossa de Mar .

Treballem per la llengua, la cultura, el país i la cohesió social en aquests tres municipis, per poder de bastir una societat més justa i digna.