BASES DE LA CONVOCATÒRIA II Certamen literari Neus Català

Actualitat

1 – El certamen és obert a la participació de totes les persones que s’expressin literàriament en llengua catalana.

2 – S’admetrà un màxim d’una obra de cada modalitat per participant, original i inèdita, que es lliurarà a través del següent formulari: https://form.jotform.com/220175188293358

S’han d’omplir tots els apartats.

L’obra original que opti al premi s’adjuntarà a aquest formulari en format PDF i tindrà com a títol el lema de l’obra.

S’adjuntarà també al mateix formulari un arxiu pdf que dugui el nom DADES seguit del pseudònim. Aquest arxiu inclourà: nom i cognoms, lema de l’obra, adreça postal completa, adreça de correu electrònic, telèfon, data de naixement i DNI escanejat.

3 – Terminis:

Les obres es podran enviar entre les 00:00h del dia 01/02/2022 fins les 24:00 hores del dia 30/06/2022.

4 – Modalitats:

a) Poesia: estil lliure (haikus, cal·ligrames, poesia visual…) que versi sobre alguna de les prioritats d’Òmnium: llengua, cultura i/o país.

Màxim 100 versos mecanografiats a una sola cara, a doble espai, amb font de lletra Arial cos 12.

b) Prosa (conte, narració, assaig breu…): temàtica relacionada amb les lluites compartides i els valors inherents a la figura de Neus Català (compromís, dignitat, antifeixisme, etc.), d’entre 5 i 10  folis mecanografiats a una sola cara, a doble espai, amb font de lletra Arial cos 12.

5 – Dotació:

a) Poesia: premi de 400 € per la millor obra (subjecte a la retenció de l’IRPF vigent).

b) Prosa: premi de 400 € per la millor obra (subjecte a la retenció de l’IRPF vigent).

6 – Òmnium Priorat es reserva el dret de publicar les obres premiades durant els anys següents al veredicte, respectant sempre el dret de la propietat dels autors/es.

7 – La decisió del jurat, compost per tres membres vinculats a la cultura i el territori, serà inapel·lable. Es podrà declarar deserta una categoria si a criteri del jurat cap de les obres presentades reuneix la qualitat suficient.

8 – El lliurament de premis tindrà lloc el dia 08/10/2022; prèviament s’haurà comunicat el veredicte a les persones guardonades que hauran d’assistir personalment al lliurament, sinó es considerarà que renuncien al premi.

9 – Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

10 – La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i els drets o les obligacions que se’n deriven.