BASES DE LA CONVOCATÒRIA IV Certamen literari Neus Català 2024

Actualitat

1 – El certamen és obert a la participació de totes les persones que s’expressin literàriament en llengua catalana.

2 – S’admetrà un màxim d’una obra de cada modalitat per participant, original i inèdita, que es lliurarà a través del següent formulari:
Formulari Poesia: https://form.jotform.com/240813521145346
Formulari Prosa: https://form.jotform.com/240813435245351

L’obra original que opti al premi s’adjuntarà al formulari en format PDF i tindrà com a títol el lema de l’obra. S’adjuntarà també al mateix missatge un arxiu pdf que dugui el nom DADES seguit del pseudònim. Aquest segon arxiu inclourà: nom i cognoms, lema de l’obra, adreça postal completa, adreça de correu electrònic, telèfon, data de naixement i DNI escanejat.

3 – Terminis:

Les obres es podran enviar entre les 00:00h del dia 22/03/2024 fins les 24:00 hores del dia 30/06/2024.

4 – Modalitats:

a) Poesia: estil lliure (haikus, cal·ligrames, poesia visual,…) que versi sobre alguna de les prioritats d’Òmnium: llengua, cultura i/o país.

Màxim 100 versos mecanografiats a una sola cara, a doble espai, amb font de lletra Arial cos 12.

b) Prosa (conte, narració, assaig breu…): temàtica relacionada els valors que defensava la Neus Català (com la llibertat, la igualtat, la dignitat o l’antifeixisme), d’entre 5 i 10  folis mecanografiats a una sola cara, a doble espai, amb font de lletra Arial cos 12.

5 – Dotació:

a) Poesia: premi de 400 € per la millor obra (subjecte a la retenció de l’IRPF vigent).

b) Prosa: premi de 400 € per la millor obra (subjecte a la retenció de l’IRPF vigent).

6 – Els guanyadors de l’edició anterior no es podran presentar en aquesta edició. 

7 – Òmnium Priorat es reserva el dret de publicar les obres premiades durant els anys següents al veredicte, respectant sempre el dret de la propietat dels autors/es.

8 – La decisió del jurat, compost per tres membres vinculats a la cultura i el territori, serà inapel·lable. Es podrà declarar deserta una categoria si a criteri del jurat cap de les obres presentades reuneix la qualitat suficient.

9 – El lliurament de premis tindrà lloc el dia 05/10/2024; prèviament s’haurà comunicat el veredicte a les persones guardonades que hauran d’assistir personalment al lliurament, sinó es considerarà que renuncien al premi.

10 – Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

11 – La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i els drets o les obligacions que se’n deriven.