Bases del 38è Concurs per a la Joventut de l’Alt Empordà

Actualitat

El termini per presentar els treballs és el 20 de març de 2017 i cal lliurar-los personalment o per correu, a la seu d’Òmnium Alt Empordà, carrer Pep Ventura, 8, 1r, 2a de Figueres.

Òmnium Alt Empordà ha fet públiques les bases del 38è Concurs per a la Joventut de l’Alt Empordà de treballs literaris, socials i científics i la seva relació de premis. L’edició de l’any 2017 està dedicada a Josep Pous i Pagès (Figueres, 1873- Barcelona, 1952).

BASES DEL 38è CONCURS PER A LA JOVENTUT DE L’ALT EMPORDÀ de treballs literaris, socials i científics. 
 
01.-  L’àmbit de participació del concurs és comarcal.
 
02.-  Cada concursant pot participar en una o en totes les proves del seu grup.
 
03.-  Als guanyadors, se’ls lliurarà un llibre, un diploma acreditatiu i un val del valor del premi per comprar llibres , CD’s o material escolar
 
04.- Els Jurats, formats per persones vinculades al món cultural, artístic, de l’ensenyament i/o a Òmnium Cultural, es reserven el dret a declarar els premis deserts.
 
05.- Els treballs seran individuals, exceptuant les auques que podran ser fetes en col·laboració com a màxim de dos autors del mateix curs. En aquest cas el premi serà repartit entre els components de l’equip.
 
06 .- Únicament s’admetran treballs redactats totalment en llengua catalana.
 
07.- Tots els treballs objecte del concurs s’hauran de trametre, personalment o per correu, a la seu d’Òmnium Alt Empordà, carrer Pep Ventura, 8, 1r, 2a de Figueres i seran admesos fins el 20 de març de 2017.
 
08.- En els treballs s’indicarà el curs, el premi al qual s’opta i el pseudònim de l’autor/a. S’acompanyarà amb un sobre a part identificat amb el pseudònim i que contindrà les dades personals de l’autor/a: nom, cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon, curs i centre al qual pertany el/la concursant.
 
09.-  La lectura del veredicte dels jurats i el lliurament de premis s’efectuarà en el decurs d’un acte del qual s’informarà oportunament. El llistat dels guanyadors es farà públic a la premsa comarcal amb posterioritat a l’acte de lliurament.
 
10.-  Els treballs presentats al concurs passaran a enriquir el fons d’Òmnium Alt Empordà.
 
11.-  El fet de participar en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
 
Podeu demanar més informació telefonant al 606045332, o per correu electrònic a  [email protected]
 
RELACIÓ DE PREMIS           
 
PREMIS PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA
 
— PREMI MARIA VERDAGUER DE RECITACIÓ
 
Per a alumnes de 1r a 6è curs de primària.
 
Consistirà a recitar un poema de tema lliure.
La recitació es farà davant d’un jurat el divendres 17 de març de 2017 a partir de les 5 de la tarda
a Figueres, La Jonquera, Llançà, Castelló d’Empúries, Roses i l’Escala.
Cal inscriure’s abans de l’1 de març de 2017 mitjançant correu a: [email protected] indicant nom i cognoms de l’alumne, curs i escola.
 
Cada jurat concedirà 3 premis de 15 euros a cada curs.

 
–PREMI MARIA VERDAGUER DE CREACIÓ LITERÀRIA.

Per als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària.

Tema lliure.
S’hi pot participar amb:
– un text narratiu, de 2 fulls com a màxim.
– un poema.
– un diàleg teatral de 2 fulls com a màxim.
Es concedirà un premi de 30 euros als 3 millors treballs de cada curs.

 

PREMIS PER A ALUMNES DE SECUNDÀRIA
 
–PREMI M. ÀNGELS ANGLADA D’AUCA
 
Tema: Vida i obra de Josep Pous i Pagès i el seu temps.
 
Haurà de tenir un mínim de 8 vinyetes i un màxim de 12.
Cada vinyeta haurà de portar un peu explicatiu de 2 o 4 versos rodolins.
Es concedirà un premi de 50 euros a la millor auca de cada curs.

 
–PREMI M.ÀNGELS ANGLADA DE CONTES
 
Tema: Vida i obra de Josep Pous i Pagès i el seu temps.
Extensió màxima de 4 fulls.
Es concedirà un premi de 50 euros al millor conte de cada curs.
 
 
–PREMI M.ÀNGELS ANGLADA DE POESIA
 
Al millor treball de poesia de tema lliure amb una extensió màxima de 30 versos.
Es concedirà un premi de 50 euros a la millor poesia de cada curs.
 
 
 
PREMIS PER A ALUMNES DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 
* Hi podeu participar amb el vostre treball de recerca si fa referència a la temàtica del premi.
 
–PREMI MIQUEL SOLÉ
 
Al millor treball* de Ciència i/o Tecnologia que destaqui d’entre els presentats.
Es concedirà un premi de 150 euros
 
— PREMI JOSEP M. AMETLLA
 
Al millor treball* d’Història que destaqui d’entre els presentats.
Es concedirà un premi de 150 euros
 
–PREMI ÒMNIUM CULTURAL DE LLENGUA I LITERATURA
 
Al millor treball* de Llengua i Literatura Catalana que destaqui d’entre els presentats.
Es concedirà un premi  de 150 euros
 
 
— PREMI ÒMNIUM CULTURAL DE POESIA
 
Al millor treball de poesia de tema lliure.
Extensió màxima de 50 versos, que poden ser d’un sol poema o d’un conjunt de poemes monotemàtics.
Es concedirà un premi de 150 euros
 
 
— PREMI ÒMNIUM CULTURAL DE NARRATIVA
 
Al millor treball de narrativa de tema lliure.
Extensió mínima de 5 folis i màxima de 7.
Es concedirà un premi de 150 euros