Bases Relats i Contes enllaçats d’Òmnium Priorat 2023/2024

Actualitat

BASES RELATS ENLLAÇATS

1. Hi podrà participar, via correu electrònic, qualsevol persona major d’edat, resident o amb vincles al Priorat i que escrigui en català.
2. Caldrà inscriure’s a través del formulari adjunt abans del diumenge, 3 de desembre del 2023 a les 24:00 hores.
3. En funció del nombre de participants inscrits, la Junta d’Òmnium Priorat decidirà quants equips es poden crear (i, per tant, quants relats enllaçats s’escriuran en total) i sortejarà l’ordre dels participants en la redacció dels mateixos.
4. El primer participant de cada equip redactarà el seu propi relat, d’entre 100 i 150 paraules i de temàtica lliure, a partir d’una frase donada per la Junta d’Òmnium Priorat, i els següents participants redactaran cadascun el seu propi relat de temàtica lliure, d’entre 100 i 150 paraules, començant amb la darrera frase del relat del participant que els precedeix.
5. Cada dilluns un participant rebrà al seu correu electrònic el relat del participant que el precedeix i tindrà un termini de redacció del seu relat de 6 dies, és a dir: l’haurà de lliurar a la bústia [email protected] el diumenge següent com a tard, si no li passarà el torn.
6. Un cop acabats els relats, la Junta d’Òmnium Priorat els publicarà a les seves xarxes socials i es reserva el dret de fer-ne difusió per altres canals.

BASES CONTES ENLLAÇATS

1. Hi podrà participar, via correu electrònic, qualsevol nen/a d’entre 8 i 13 anys, resident o amb vincles al Priorat i que escrigui en català.
2. Caldrà inscriure’s a través del formulari adjunt abans del 3 de desembre del 2023 a les 24:00 hores.
3. En funció del nombre de participants inscrits, la Junta d’Òmnium Priorat decidirà quants equips es poden crear (i per tant quants contes enllaçats) i sortejarà l’ordre dels participants en la redacció dels mateixos.
4. El primer participant de cada equip començarà a escriure un conte d’entre 100 i 150 paraules, de temàtica lliure, i el passarà sense acabar al següent participant via correu electrònic. Els participants successius continuaran escrivint el conte que els arribi per correu electrònic (hauran de continuar-lo amb 100 – 150 paraules). El darrer participant (serà avisat que és el darrer en rebre el conte per correu electrònic) haurà d’acabar el conte amb entre 100 i 150 paraules.
5. Cada dilluns un participant rebrà al seu correu electrònic el conte del participant que el precedeix i tindrà un termini per continuar-lo de 6 dies, és a dir: l’haurà de lliurar a la bústia [email protected] el diumenge següent com a molt tard, sinó li passarà el torn.
6. Un cop acabat/s el/s conte/s, la Junta d’Òmnium Priorat el/s publicarà en un llibret perquè puguin ser llegits a les biblioteques, escolesi llibreries del Priorat.