Convocatòria de l’Assemblea General d’Òmnium Alt Camp

Actualitat

Dia: Dissabte, 15 de gener del 2022

Lloc: A la seu d’Òmnium Alt Camp, passeig dels Caputxins, 17, Valls

Hora: A les 11.30 h en primera convocatòria i a les 12 h en segona

Inscripcions: https://ja.cat/agoaltcamp

L’assemblea comptarà amb la presència del vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri de los Rios, que donarà la benvinguda i obrirà la trobada.


ORDRE DEL DIA


1) Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior

2) Presentació de la memòria d’activitats 2021

3) Informacions d’altes i baixes a la Junta territorial

4) Pla de Treball per al 2022

5) Pressupost per a l’exercici 2022

6) Intervenció d’Òscar Gimeno, tresorer d’Òmnium Cultural

7) Torn obert de paraules


Per qualsevol informació o dubte relacionat amb l’Assemblea podeu enviar un correu a [email protected]

La documentació de l’Assemblea General estarà a disposició dels socis i les sòcies a partir del dia 5 de gener. Podreu demanar aquesta documentació per correu electrònic ([email protected]).


La junta directiva territorial d’Òmnium Alt Camp


Valls, a 21/12/2021