El Premi de novel·la Ferran Ferran Canyameres amplia el termini i accepta la presentació d’originals de forma telemàtica a causa del Coronavirus.

Actualitat

Òmnium Terrassa organitzadors dels premis literaris de la Nit del Misteri ha decidit ampliar quatre setmanes el termini d’entrega d’originals al XXIX Premi de novel·la Ferran Canyameres 2020 fins al dia 30 d’abril a les set del vespre.

També a més de l’acceptació d’originals de forma presencial o per correu ordinari a l’adreça de la seu d’Òmnium Cultural Terrassa (Rambla d’Ègara, 340, 08221 Terrassa) ha decidit accepta l’admissió d’obres de forma telemàtica en format PDF a través d’un formulari que es pot trobar a la pàgina dels premis literaris de la Nit del Misteri.

 

El Premi de novel·la Ferran Canyameres és el premi de novel·la d’intriga més antic del país i també el que té una dotació més alta, de 5.500€. Juntament amb la publicació del llibre gràcies al suport de l’Editorial Pagès i la mútua La Previsió Terrassenca.

Les obres han de ser originals i inèdits, que no s’hagin presentat a cap premi pendent de resolució, de gènere policíac, d’intriga o misteri, escrites en català, d’una extensió entre 150 i 250 fulls, en paper Dina A-4, numerats al peu de pàgina, a doble espai i tipus de lletra Arial 12.

Pel que fa a la resta de premis, el Premi de narracions curtes Ferran Canyameres, el Premi Maria Rovira (per alumnes de secundària i post obligatori), el Premi M. Montserrat Oller (per alumnes del Cicle Superior de Primària) i el Premi de Poesia Enric Gall, el termini també clourà el 30 d’abril de 2020 a les set del vespre.

Per qualsevol dubte, la persona interessada es pot posar en contacte amb els organitzadors del premi a través del correu electrònic [email protected]