Ja coneixem les guanyadores del premi Recercans de Viladecans

Actualitat

El premi Recercans, convocat per Òmnium Viladecans i el Grup Tres Torres de Viladecans, vol reconèixer i premiar el millor treball de recerca sobre temes de Viladecans, realitzats pels estudiants d’institut de la població.

Enguany,  la comissió encarregada de concedir el premi, després d’una intensa deliberació i respectant la decisió pressa pel jurat, va acordar concedir el premi ex-aequo als següents dos treballs:

  • El futur de l’agricultura al Delta del Llobregat de Roser Albet Feliu
  • Viladecans a l’època Franquista de Cristina Martínez Marieges

ambdues són alumnes de batxillerat de l’Institut Josefina Castellví

Tal com informen les entitats organitzadores del premi Recercans, a l’inici del curs 2019-2020, van oferir a tots els instituts de secundària de Viladecans poder presentar els treballs de recerca del seu alumnat per optar al premi d’aquesta primera edició, dotat amb 300,00 €.

El jurat ha estat constituït per persones de reconeguda vàlua acadèmica i sense vinculació amb cap de les entitats convocants; han valorat els treballs presentats i n’han confeccionat un informe que acompanya el seu veredicte.

A mitjans de juny es van reunir els representants d’ambdues entitats per considerar els informes del jurat i un cop vistos els arguments i atenent els comentaris expressats en els informes, es va constatar, d’una banda, la coincidència de criteri pel que fa a la qualitat dels treballs presentats i, d’altra banda, l’empat a l’hora de triar a qui s’havia d’atorgar el premi, per això va acordar concedir el premi ex-aequo als dos treballs esmentats.

(Font capçalera: Photo by William Iven on Unsplash)