“Lletres de Fabra”

Actualitat

Solució de la sopa de lletres publicada al setmanari “El 3 de vuit” del divendres 29 de juny