Participa al Concurs literari per a escolars Òmnium Mataró

Actualitat

La 36a edició del Concurs literari d’Òmnium Mataró ja està en marxa. Participa-hi!

El Concurs literari Òmnium Mataró – Memorial Joaquim Casas ja està en marxa. Enguany arribem ja a la 36a edició d’aquests premis que reuneixen tots els centres de Mataró. Si voleu veure més informació del concurs, visiteu la pàgina del concurs.  

A continuació podeu veure les bases de la 36a edició:

1.   Poden participar-hi tots els escolars que estudiïn en un centre de Mataró.
 
2.   Tots els textos hauran de ser escrits en llengua catalana, en prosa o en vers.
 
3.   Els treballs, inèdits, seran escrits a màquina i es presentaran a dos espais i en lletra Times o Arial, de cos 12. En la primera categoria, els treballs podran presentar-se manuscrits pels autors, però es tindrà cura que la lletra sigui clara i entenedora.
Caldrà que els treballs guanyadors es trametin per correu electrònic a [email protected] per facilitar la seva publicació.
Els treballs han de tenir una extensió màxima de quatre fulls A4. En cas que superin aquesta extensió, no s’admetran.
 
4.   S’han establert 5 categories:
 
PRIMERA :  3r i 4t de primària
SEGONA: 5è i 6è de primària
TERCERA: 1r i 2n d’ESO
QUARTA: 3r i 4t d’ESO
CINQUENA: Batxillerat i Cicles Formatius
 
5.   Tots els treballs seran enviats abans del 28 de gener de 2016 a la secretaria d’Òmnium Cultural de Mataró, carrer d’Argentona 59.
 
6.   Per tal de mantenir l’anonimat, l’autor només farà constar les seves dades en una tira de paper que se li facilitarà i que s’adjuntarà al treball. Aquesta tira serà retinguda pel secretari del jurat i no es revelarà l’autor fins després del veredicte.
 
7.   El jurat per a l’adjudicació dels premis d’aquesta 36a edició del Concurs LITERARI PER A ESCOLARS ÒMNIUM MATARÓ estarà integrat per personalitats del món de l’ensenyament i de la cultura.
 
8.   El jurat podrà concedir fins a tres premis per categoria, així com els accèssits que cregui oportuns. Alguns premis podran ser declarats deserts.
 
9.   Els premis de cada categoria consistiran en dotacions econòmiques, trofeus i obsequis. Òmnium Cultural es reserva el dret de publicar el recull dels treballs premiats.
 
10. El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dilluns dia 14 de març de 2016. El lliurament de premis tindrà lloc dins els actes de la Diada de Sant Jordi. L’acte serà anunciat oportunament.
 
 
Mataró, novembre de 2015.