Taller de lingúística amb Josep Maria Virgili

Actualitat

Voleu saber com va néixer la llengua catalana? En coneixeu les variants i on es parlen? Sabeu d’on provenen i com han evolucionat les paraules catalanes?
Sabeu l’origen dels noms propis catalans, de persones i de llocs? Aquest curs l’hem pensat per respondre totes aquestes preguntes.

Voleu saber com va néixer la llengua catalana? En coneixeu les variants i on es parlen? Sabeu d’on provenen i com han evolucionat les paraules catalanes? Sabeu l’origen dels noms propis catalans, de persones i de llocs? Aquest curs l’hem pensat per respondre totes aquestes preguntes.
Us convidem a inscriure-us hi per correu electrònic a [email protected] o bé al 977 34 16 17
Les classes seran els dimecres, de 20:30 a 22h, a l’aula d’Òmnium Baix Camp (raval de Santa Anna 2, principal, de Reus), a partir del dimecres, 14 d’octubre.
 
PROGRAMA del CURS DE LINGÜÍSTICA CATALANA ÒMNIUM DEL BAIX CAMP – 2015-2016
 
1. NOCIONS DE GRAMÀTICA HISTÒRICA
1.1 El naixement del català
1.2 Ramon Llull i la consolidació de la llengua
1.3 L’Humanisme i la Cancelleria Reial
1.4 L’anomenada “Decadència” i la persecució de la llengua
1.5 La Renaixença  
 
2. NOCIONS DE DIALECTOLOGIA
2.1 Els territoris de parla catalana
2.2 El català oriental i l’occidental
2.3 Els dialectes orientals continentals
2.4 Els dialectes orientals insulars
2.5 Els dialectes occidentals
2.6 Els trets dialectals locals
2.7 Alguns parlars de transició
 
3. NOCIONS DE GRAMÀTICA HISTÒRICA
 
3.1 FONÈTICA HISTÒRICA
3.1.1 Aparició de les palatals i la ve baixa
3.1.2 Evolució dels grups llatins CE i CI
3.1.3 Aparició de la d epentètica en els grups NR i LR
3.1.4 Aparició del grup tl / tll
3.1.5 Evolució del grup llatí CT
3.1.6 Pèrdua de l’oclusiva dels grups llatins ND i NB
3.1.7 Iodització tradicional
3.1.8 Pèrdua de la N final llatina
3.1.9 Emmudiment de consonants finals
3.1.10 Transformació de les vocals llatines en les catalanes
3.1.11 Evolució de la vocal final
 
3.2 MORFOLOGIA HISTÒRICA
3.2.1 Origen dels articles i els demostratius
3.2.2 Evolució d’algunes formes verbals
 
3.3. ALGUNS ASPECTES DE L’EVOLUCIÓ LÈXICA
3.3.1 Metàtesis, analogies i encreuaments lèxics
3.3.2 Metonímies i sinècdoques 3.3.3 Ultracorreccions
 
4. ONOMÀSTICA
 
4.1 Classificació dels topònims
4.2 Alguns problemes en la grafia de topònims
4.3 Visió històrica i origen més comú dels antropònims