Transparència

Comptes auditats

L’Informe de l’Auditoria i Comptes Anuals d’Òmnium han estat auditats per Faura Casas auditors:

Comptes auditats 2022

Comptes auditats 2021

Comptes auditats 2020

Comptes auditats 2019

Comptes auditats 2018

Informes auditats

Disposem dels següents informes auditats:

 

Campanya Ara és l’Hora 2014

Concert per la llibertat 2013

Ajuts públics

Òmnium Cultural finança la seva totalitat de les seves activitats amb fons propis.

Al darrer exercici 2022, no va rebre cap ajut públic d’ens locals per finançar activitats territorials, el 100% dels ingressos provenien de fons propis.

Al pressupost 2023, el finançament propi també és d’un 100%.

La informació detallada sobre els contractes és a l’apartat gestió: comptes auditats i pressupost anual.

Actualment no tenim cap contracte amb l’administració pública.