Transparència

Pla de treball

El pla de treball estableix els eixos, objectius i accions que centren l’activitat d’Òmnium al llarg de l’any.

 

Pressupost anual

Informes auditats

Disposem dels següents informes auditats:

 

Campanya Ara és l’Hora 2014

Concert per la llibertat 2013

Ajuts públics

Òmnium Cultural finança la seva totalitat de les seves activitats amb fons propis.

Al darrer exercici 2019, no va rebre cap ajut públic d’ens locals per finançar activitats territorials, el 100% dels ingressos provenien de fons propis.

Al pressupost 2020, el finançament propi també és d’un 100%.

La informació detallada sobre els contractes és a l’apartat gestió: comptes auditats i pressupost anual.

Actualment no tenim cap contracte amb l’administració pública.