Transparència

Estatuts

Òmnium es va regir fins al 2008 pels estatuts fundacionals. Des d’aleshores, s’han fet modificacions parcials el 2002, el 2010, el 2011, el 2021 i, recentment, el febrer del 2024. Les darreres modificacions s’ha dut a terme per adaptar l’entitat a noves realitats socials així com per resoldre algunes qüestions operatives pel correcte funcionament.

Estatuts

Òrgans de govern

Codi ètic

El Codi Ètic d’Òmnium Cultural va ser aprovat per la junta directiva el 2 de juny de 2015 i ratificat a l’assemblea general del 27 de juny de 2015.

 

Codi ètic

Estructura territorial

Registre d'associacions

Registre d’associacions número 988

Protocol per a la prevenció i abordatge de situacions d'assetjament

El Protocol per a la prevenció i abordatge de situacions d’assetjament a Òmnium  Cultural recull les eines per  prevenir, detectar i resoldre totes les situacions d’assetjament que es puguin produir en el si de l’entitat
i en les seves relacions, per vetllar per un entorn laboral i un marc associatiu on les dones i els homes respectin mútuament la seva integritat i dignitat i es respecti la diversitat d’edat, classe, origen, religió,
llengua, orientació sexual i diversitat funcional.

Aquest instrument s’emmarca dins de l’Estratègia de Gènere d’Òmnium i defineix el marc de prevenció, de detecció, d’identificació i d’actuació davant de qualsevol tipus d’assetjament amb la finalitat d’erradicar aquesta mena de conducta a Òmnium Cultural