Transparència

Estatuts

Òmnium es va regir fins al 2008 pels estatuts fundacionals. Des d’aleshores, s’han fet modificacions parcials el 2002, el 2010, el 2011 i, recentment, el 2021. Aquesta darrera modificació s’ha dut a terme per adaptar-nos a les noves realitats socials així com per resoldre algunes qüestions operatives pel correcte funcionament de l’entitat.

Estatuts

Òrgans de govern

Codi ètic

El Codi Ètic d’Òmnium Cultural va ser aprovat per la junta directiva el 2 de juny de 2015 i ratificat a l’assemblea general del 27 de juny de 2015.

 

Codi ètic

Estructura territorial

Registre d'associacions

Registre d’associacions número 988