Omnium Cultural - Llengua Cultura País

Òmnium Cultural és una entitat amb més de 50 anys d'història al servei de la llengua, la cultura i el país.

119.100 socissocis a tot el món

Saber-ne més

Òmnium Cultural és una entitat amb més de 50 anys d'història al servei de la llengua, la cultura i el país.

119.100 socissocis a tot el món

Saber-ne més

Informació institucional i organitzativa

ESTATUTS

ÒRGANS DE GOVERN

CODI ÈTIC

ESTRUCTURA TERRITORIAL

REGISTRE D'ASSOCIACIONS 

ESTATUTS

Podeu consultar els estatuts

Fins al 2008, Òmnium es va regir pels mateixos estatuts. Tot i així, es va produir una modificació de l’article 16è, aprovat el 2002, per tal de millorar el sistema d’elecció dels membres de la Junta Directiva. El 2010 es van tornar a modificar els estatuts, per tal d’adaptar-los a la nova realitat jurídica, política i social. Finalment, el novembre de l’any següent, es planteja una nova modificació vinculada al sistema de vot a les eleccions.

 

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Els podeu consultar aquí.
CODI ÈTIC

El Codi Ètic d'Òmnium Cultural va ser aprovat per la junta directiva el 2 de juny de 2015 i ratificat a l'assemblea general del 27 de juny de 2015.

Us el podeu descarregar aquí.


 

ESTRUCTURA TERRITORIAL

La podeu consultar aquí o bé en aquest mapa interactiu amb la informació de contacte de cada seu.REGISTRE D'ASSOCIACIONS

El podeu consultar aquí.