I Certamen literari Neus Català

Actualitat

Bases de la convocatòria I Certamen literari Neus Català 2021

1. El certamen és obert a la participació de totes les persones que s’expressin literàriament en llengua catalana.

2. Les obres, que han de ser originals, es lliuraran al correu electrònic: [email protected] seguint el procediment següent:

a) A l’apartat assumpte es farà constar PREMIS LITERARIS NEUS CATALÀ seguit de la modalitat a la qual s’opta: POESIA o PROSA.

b) Al cos del missatge es farà constar el LEMA DE L’OBRA i el PSEUDÒNIM de l’autor/a.

c) L’obra original que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF i tindrà com a títol el lema de l’obra.

d) S’adjuntarà també al mateix missatge un arxiu PDF que dugui el nom DADES seguit del pseudònim. Aquest arxiu inclourà: nom i cognoms, lema de l’obra, adreça postal completa, adreça de correu electrònic, telèfon, data de naixement i DNI escanejat.

3. Terminis:

Les obres es podran enviar entres les 00.00 h del dia 26/02/2021 fins les 00.00 h del dia 01/06/2021.

4. Modalitats:

a) Poesia: estil lliure (haikus, cal·ligrames, poesia visual…) que versi sobre alguna de les prioritats d’Òmnium: llengua, cultura i/o país. Màxim 100 versos mecanografiats a una sola cara, a doble espai, amb font de lletra Arial cos 12.

b) Prosa (conte, narració, assaig breu…): temàtica relacionada amb les lluites compartides i els valors inherents a la figura de Neus Català (compromís, dignitat, antifeixisme, etc.) Màxim 5 folis mecanografiats a una sola cara, a doble espai, amb font de lletra Arial cos 12.

5. Dotació:

a) Poesia: premi de 400€ per la millor obra, amb la retenció de l’IRPF vigent no inclosa.

b) Prosa: premi de 400€ per la millor obra, amb retenció de l’IRPF vigent no inclosa.

6. Òmnium Priorat es reserva el dret de publicar les obres premiades durant els anys següents al veredicte, respectant sempre el dret de la propietat dels autors/es.

7. La decisió del jurat compost per tres membres vinculats a la cultura i el territori, serà inapel·lable. Es podrà declarar deserta una cateogria.

8. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 9/10/2021; prèviament s’haurà comunicat el veredicte a les persones guardonades.

9. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

10. La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i els drets o les obligacions que se’n deriven.