Projectes

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

Bases del Premi d'Honor

El Premi d’Honor de les Lletres Catalanes va ser instituït per Òmnium Cultural, a proposta de la seva Junta Consultiva, l’any 1969.

És atorgat a una persona que per la seva obra literària o científica en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans.

Qualsevol candidat haurà de ser una figura reconeguda per alguns sectors de la cultura catalana. La seva obra ha d’haver assolit una maduresa i ha d’haver estat publicada.

Les candidatures han de ser presentades pels membres del jurat fins el mateix dia de la reunió plenària i han d’anar acompanyades d’un breu currículum i una justificació escrita per la qual es considera que la persona proposada mereix el Premi. La junta directiva d’Òmnium Cultural pot presentar candidatures per a la valoració del jurat. 

Aquest Premi, dotat anualment per l’associació Òmnium Cultural amb vint mil euros, no pot ser dividit ni tampoc declarat desert.

La concessió del Premi és confiada des de bon principi a un Jurat, que és integrat per nou persones de reconegut prestigi en l’àmbit intel·lectual.

El veredicte és adoptat per la majoria dels membres assistents a la reunió del Jurat i es dona a conèixer públicament a través dels mitjans de comunicació.

L’acte de lliurament del Premi d’Honor es farà en un termini d’entre tres i cinc mesos després de la seva proclamació pública.